Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Skole og Dagtilbud i Allerød Kommune søger psykolog til Tværfagligt Kompetencecenter

  • Allerød KommuneSkole og Dagtilbud
  • Bjarkesvej 2,3450Allerød,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tror du på inklusion som vejen frem mod større trivsel og udvikling for børn? Har du lyst til at medvirke til at udvikle alsidige læringsmiljøer i kommunens skoler, dagtilbud og specialtilbud? Og har du lyst til at arbejde med rådgivning af og sparring med børn og unge, deres forældre og de voksne i deres nære miljøer i et tæt tværfagligt samarbejde? Brænder du for arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber? Trives du godt i arbejdet med udviklingsopgaver? Så er dette job lige noget for dig. Vi søger en psykolog til en fast stilling 37 timer pr. uge til at varetage opgaver i forhold til kommunens skoler, institutioner og specialtilbud og i forhold til børn og unge mellem 0- 1 8 år og deres familier. Tiltrædelse 1. marts 2023 eller snarest derefter. Allerød Kommune arbejder ambitiøst og målrettet for tværfaglige løsninger omkring børnene og deres familier og har samlet betjeningen af skole- og dagtilbudsområdet i et Tværfagligt Kompetencecenter. Sammen med kolleger i Kompetencecenteret og samarbejdspartnere på skoler og dagtilbud skal du arbejde for at bidrage til, at Allerød Kommunes Fælles Børne- og Læringssyn lever i praksis. Dette gør vi målrettet gennem tværfaglige og tidlige indsatser for at sikre de bedst mulige læringsmiljøer og udviklingsbetingelser for børnene. Du kan læse det Fælles Børne- og Læringssyn her Det fælles børne- og læringssyn . Psykologgruppen er en del af Kompetencecenteret, som ud over psykologer består af logopæder, konsultative pædagoger, sundhedsplejersker, konsulenter og ledelse og administration. I Kompetencecenteret arbejder vi sammen med skoler og dagtilbud målrettet og vedholdende med inklusion og tidlig indsats. Vi tager afsæt i den løsningsfokuserede tilgang og arbejder ressourceorienteret med fokus på opgaven i et tæt tværfagligt samarbejde. Psykologteamet består af en teamleder og otte psykologer. Du vil blive en del af psykologgruppen og en del af et tværfagligt team for dit område. Vi beskæftiger os primært med: rådgivning, sparring og procesfacilitering af skoler og institutioner i et tværfagligt og samskabende samarbejde omkring udvikling af læringsmiljøerne at understøtte skoler og institutioners kapacitetsopbygning omkring inkluderende praksis rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier udviklingsarbejde og konsultative forløb pædagogisk psykologiske vurderinger supervision. Vi søger en kollega, der: er cand. psych. eller cand. pæd. psych. har erfaring med og interesse for skole- og dagtilbudsområdet ønsker at medvirke til de forandringsprocesser, der er i gang omkring PPR’s rolle har erfaring med og lyst til fortsat at arbejde med udviklingsopgaver og sparring i praksisfeltet har indsigt i og interesse for det tværfaglige samarbejde er åben og imødekommende med et ressourceorienteret menneskesyn er kreativ, visionær, fleksibel og udviklingsorienteret har et organisatorisk blik og kan navigere, tålmodigt, vedholdende og robust med forandringsprocesser over tid – også i kaos har en god portion humoristisk sans. Vi tilbyder dig: en værdibaseret organisation, hvor der er rum til udvikling og nye tanker faglige udfordringer og udviklingsmuligheder et godt kollegialt arbejdsmiljø med fælles base på rådhuset et spændende, udfordrende og alsidigt job, varierende mellem selvstændig tilrettelæggelse og tæt samarbejde med andre faggrupper dygtige og engagerede kolleger praksisnær opgavevaretagelse med tilstedeværelse i institutioner og skoler. Allerød Kommune er en arbejdsplads med høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgerne. Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag her Leder- og medarbejdergrundlag . Yderligere oplysninger Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn. Du er velkommen til at kontakte teameder for psykologerne Malene Pedersen på 20 32 53 77, hvis du ønsker at vide mere om stillingen. Allerød Kommune indhenter børne- og straffeattest som led i rekrutteringen. Ansøgningsfrist Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 18. januar 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 20. januar 2023. Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder. Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station. Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune. Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder. Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.