Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Center for Senhjerneskade, Afd. Sjællandsvej søger pædagog

  • Kolding Kommune
  • Sjællandsvej 3,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Center for Senhjerneskade i Kolding søger pædagog til døgntilbuddet på Sjællandsvej Brænder du for høj faglighed og har du interesse i, at bringe den i spil i et stærkt tværfagligt samarbejde med dedikerede kollegaer – kan du se dig selv arbejde i et tilbud hvor faglighed og samarbejde er højt prioriteret – så er Center for Senhjerneskade stedet for dig at arbejde. Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej er et specialiseret døgntilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, hvor knap 90 kolleger støtter og træner de 27 borgere, som er tilknyttet botilbuddet efter servicelovens § 107 og 108. Vi arbejder ud fra en neurorehabiliterende og neurohabiliterende tilgang i tværfaglige teams, som tager sit udgangspunkt i den enkelte borger. Centerets personale er en solid blanding af pædagoger, sygeplejesker, sosuér, ergo – og fysioterapeuter kombineret med, at vi har studerende og elever fra forskellige faggrupper. Vi arbejder med kendt personale, sådan fagligheden er i højsæde, og vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet for vores borgere. Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neurorehabiliterende koncepter. Pædagog Vi leder efter en uddannet pædagog, som skal være med til at sikre at borgeren får en meningsfuld hverdag og lever et godt liv med relevant træning og aktiviteter. Derfor skal du som pædagog tilpasse og reagere, hvis borgerens adfærd og tilstand ændrer sig. Du får i tæt samarbejde med det tværfaglige team en vigtig rolle i at sikre i den daglige tværfaglige løsning af kernopgaven, som er støtte og træne borgeren i ADL opgaver, samt sikre en meningsfuld hverdag. Derfor forventer vi også at du kommer med enten erfaring eller interesse i en tværfaglig neuro-rehabiliterende og neuro-habiliterende tilgang til borgerne. Det du endnu ikke kan, skal vi nok lære dig. Vi leder efter en kollega som kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, omsorgsfuld og ikke mindst har lyst til at samarbejde i et tværfagligt team hvor vi vægter ordentlighed og høj faglighed. For os er det vigtigt at du har lyst til at bidrage fagligt og personligt til et godt og udviklende miljø for beboerne, deres pårørende og netværk samt for kollegaer og samarbejdspartnere. Til gengæld kan vi tilbyde en arbejdsplads i et dynamisk og fagligt udviklende miljø, hvor ordentlighed, tillid og åbenhed er de bærende værdier for os. Vi giver dig naturligvis en god introduktion, hvor vi ser på både dine kompetencer og interesseområder, sådan du får det job, som du er bedst til. Center for Senhjerneskade er en arbejdsplads med spændende faglige udfordringer. Vi er en stor gruppe kompetente kollegaer, som brænder for arbejdet med borgerne. Vi er en organisation med høje faglige ambitioner og vi har fokus på kerneopgaven. Vores forventninger til dine faglige og personlige kompetencer: Vi forventer indledningsvis at du kommer med en pædagogisk uddannelse og du kan omsætte den i arbejdet med målgruppen og i det tværfaglige samarbejde, og du er motiveret for, at arbejde med borgerens mål. Du arbejder struktureret med din faglighed, og kan sætte faglig retning i arbejdet med borgerne. Du er modig og har lyst til at bidrage til både de faglige drøftelser, men også til den daglige trivsel i organisationen som helhed. Du kommer med en evne til, at reflektere over din egen og dine kollegaers praksis, hvor du kan både give og modtage relevant sparring, ligesom du finder det naturligt at modtage supervision sammen med dine kollegaer. Borgerens centrum og Selvværd og Sammenhæng Som pædagog kommer du hos os til at arbejde ud fra Borgerens Centrum, som er Kolding Kommunes fælles tilgang til opgaveløsningen. Kernen i Borgerens Centrum er, at vi er nysgerrige og skaber en åben, reflekterende og diskuterende kultur, hvor der er plads til forskelle og uenigheder. Selvværd og Sammenhæng er Socialforvaltningens oversættelse af Borgerens Centrum, hvor vores fag-fagligheder spiller sammen med kommunens fælles 1-2-3-tilgang: 1. Vi stiller spørgsmål før vi giver svar. 2. Vi skaber meningsfulde løsninger sammen med borgerne. 3. Vi gør det muligt. Vi gør den gode løsning muligt på tværs af fagligheder. Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør, betyder på Center for Senhjerneskade, at vi møder borgerne og de pårørende, som de mennesker, de er. Vi tager i vores faglige tilgang udgangspunkt i borgerens egen opfattelse af udfordringer samt oplevet støttebehov. Vi stiller nysgerrige spørgsmål frem for at give eller kende svaret på forhånd. Det kræver, at vi som fagprofessionelle er nysgerrige på vores egen faglighed, og at vi sammen tænker i nye løsninger for borgerne. Det med småt… Vi vil rigtig gerne imødekomme dine ønsker som vores nye pædagog, for vi ved hvor vigtigt det, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derfor er der et spørgeskema, som du meget gerne må besvare, når du trykker ansøg. Her kan du kort fortælle lidt om dig selv og dine ønsker til bl.a. timetal og vagter. Der er mulighed for at arbejde hver 2. eller 3. weekend, alt efter hvad der passer ind i dit liv. Flere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Klaus Wittenkamp Jensen på 2367 0484. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse efter ansøgerens kvalifikationer. Send din ansøgning via knappen ”ansøg” Send din ansøgning med relevante bilag, der vil blive afholdt ansættelsessamtaler løbende og stillingsopslaget vil blive taget ned – når vi har det antal vi har brug for. Vi forventer at vores nye kollegaer kan tiltræde 1. januar 2023 eller efter aftale. Forud for tilbud om ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest / børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.