Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske eller paramediciner søges til spændende arbejde med gode arbejdsvilkår i det akutte felt

  • Region Midtjylland
  • Olof Palmes Allé 34,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Spændende job – send din ansøgning Vi ønsker at sikre regionens borgere gode og patientsikre forløb og ønsker at sikre vores medarbejdere gode arbejdsvilkår. Derfor søger vi dygtige og dedikerede kolleger til vores professionelle team. Er du sygeplejerske eller paramediciner/redder, og er du nysgerrig efter at høre mere om de faglige udfordringer, der er i et job i dette felt, så modtager vi gerne din ansøgning. Du får et arbejde med én patient ad gangen. Du afslutter hvert patientforløb, før du starter et nyt. Du sidder sammen med dygtige og engagerede kolleger, der altid er der for hinanden. Vi har stort fokus på løbende uddannelse og løbende undervisning i relevante faglige emner. AMK Vagtcentralen vægter det gode arbejdsmiljø højt, og vi har stort fokus på den enkelte medarbejders trivsel i arbejdet. Vi arbejder efter ønskeplan og bestræber os på at sikre gode og rimelige vagtplaner for alle vore medarbejdere. Hvem er vi? Præhospitalet har ansvaret for at koordinere den sundhedsfaglige indsats, som borgere i Region Midtjylland får, fra de ringer 1-1-2 og til de er vel modtaget på hospitalet. Forudsætningen for at akut syge og alvorligt tilskadekomne får den rette hjælp i rette tid, er et godt tilrettelagt og velorganiseret samspil mellem alle de forskellige aktører, der indgår i den akutmedicinske redningskæde. Den sundhedsfaglige visitator indgår på AMK Vagtcentralen i et tæt tværfagligt samarbejde med AMK-lægen og de tekniske kørselsdisponenter, der disponerer ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikoptere i hele Region Midt, og yder herved en høj faglig og professionel indsats. Rette hjælp i rette tid Når en borger har brug for akut hjælp og ringer 1-1-2, taler denne først med politiets alarmcentral, der stedfæster adressen og herefter viderestiller alle sundhedsfaglige problemstillinger til AMK Vagtcentralen. Ud fra en struktureret og systematisk afdækning af ABCDE vurderer den sundhedsfaglige visitator, om der skal sendes ambulance, lægebil, helikopter, skal henvises til egen læge eller rådgives og vejledes til selvhjælp. Vi møder mange forskellige mennesker med hver deres udfordringer. Uanset opkaldet bestræber vi os på altid at give rette hjælp - i rette tid - til alle patienter ! Vi tilbyder: En spændende og varieret hverdag med gode og engagerede kolleger med forskellig sundhedsfaglig baggrund, tekniske kørselsdisponenter og administrativt personale. Et team, hvor faglighed, udvikling, kvalitetssikring og godt arbejdsmiljø vægtes højt Introduktion med minimum seks ugers individuelt oplæringsprogram, så du bliver klar til selvstændig opgaveløsning "Den nationale uddannelse af sundhedsfaglige visitatorer", som du får efter 1-2 års ansættelse, og som er en del af din kompetenceudvikling Vagtplan med weekendvagt gennemsnitlig hver 3. weekend. Arbejdet er tilrettelagt efter hovedsagelig 8 og 12 timers vagter Dine primære opgaver er: Modtage 1-1-2 opkald fra borgere vedrørende akut sygdom eller tilskadekomst, hvor du skal danne dig et overblik og: Udvise empati over for borgeren gennem professionel kommunikation Vurdere situationens alvor ud fra støtteværktøjet "Dansk Indeks for akuthjælp" Visitere den rette præhospitale respons Vejlede i f.eks. livreddende og basal førstehjælp samt vejlede ved tilskadekomst, indtil hjælpen er på stedet Vejlede og rådgive borgerne i de situationer, hvor de kan håndtere situationen selv Modtage opkald fra kolleger på hospitaler, vagtlæger og praksislæger, hvor patienten allerede er sundhedsfagligt vurderet Rådgivning og vejledning i Præhospitalets tilbud til hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger eller andre sundhedsprofessionelle Baggrund og erfaring Du arbejder måske allerede i det akutte felt og har din primære erfaring fra akutte patientforløb fra medicinske eller kirurgiske specialer, skadestue, akutmodtagelse, børn, intensiv, anæstesi eller ambulance. Du har en høj grad af selvstændighed og kan lide at arbejde systematisk og struktureret Du trives i en hverdag, hvor patientkontakten foregår via telefon og med IT som dit primære arbejdsredskab Du har forståelse for og er indstillet på at være en del af et mindre speciale og arbejdsplads med høj grad af omskiftelighed Du udviser fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til den daglige drift Du har en faglighed, der gør dig i stand til at træffe beslutninger også i hektiske situationer AMK Vagtcentral består af Vagtcentralen, som vil være din primære arbejdsplads, samt Meldingsmodtagelse fra hospitaler, vagtlæger og praksislæger. Derudover har vi et Kørselskontor, som varetager regionalt, tværregionalt og udenlandsk patientbefordring. Vi har lavet en film om AMK Vagtcentral, Region Midt, som ligger på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lDHGkR81mxg Se også interview med Sundhedsfaglig visitator Lars Høst og Teknisk kørselsdisponent Kamilla Frank, der fortæller om deres arbejde i AMK. https://www.rm.dk/job/mod-dine-kolleger/lars-host-sundhedsfaglig-visitator/ https://www.rm.dk/job/mod-dine-kolleger/kamilla-natalia-frank-teknisk-korselsdisponent/ Vi anbefaler et studiebesøg i AMK Vagtcentralen, hvor du kan få indblik i arbejdet, inden du søger stillingen. Har du interesse i studiebesøg, kan du kontakte Sally Gregersen pr. mail: SallyLangaa.Gregersen@ph.rm.dk Har du lyst til at høre yderligere om stillingen, kan du kontakte: Afdelingssygeplejerske Tine Pradsgaard Møberg, mail: timoeb@rm.dk eller tlf.:  61 78 84 13. Dato for 1. samtale : Torsdag, d. 26. januar 2023 . Udvælges du til 2. samtale, kan der evt. blive tale om en udfyldelse af en personprofil. Dato for 2. samtale: Torsdag, d. 2. februar 2023. Ansøgningsfrist Søndag d. 22. januar 2023. Ansættelsesdato: 1. marts 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Du kan sende din ansøgning og relevante bilag ved at klikke på knappen ”send ansøgning” nedenfor. Du kan læse mere om Præhospitalet på vores hjemmeside: www.ph.rm.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.