Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingsleder søges til Granbohus, Skovlyst i Jægerspris

  • Fredensborg KommuneGranbohus
  • Hillerødvejen 43,3480Fredensborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

DU KAN NÅ DET ENDNU - For at tiltrække et bredere ansøgerfelt har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen.. Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud, i henhold til serviceloven, til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap. Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris. Da vores nuværende afdelingsleder i afdelingen Skovlyst i Jægerspris har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny afdelingsleder. Granbohus formål og målsætning Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets fysiske, psykiske og sociale behov. Formålet med aflastning er at støtte op om familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie. Målsætning som aflastningstilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge mulighed for samme at skabe netværk og venskaber. Aflastning skal tilbyde et frirum for brugerne – vi kalder det ”retten til forventnings glæde”. Læs mere om Granbohus på www.granbohus.dk Granbohus Skovlyst i Jægerspris Skovlyst danner ramme for aflastning til 74 børn/unge i alderen 11 - 30 år samt en gruppe af 14 engagerede og ambitiøse socialpædagogiske medarbejdere. Brugerne kommer på Granbohus om eftermiddagen efter dagtilbud og tager næste morgen fra Granbohus og til dagtilbud.  Brugerne går på forskellige specialskoler og flere af dem møder kun hinanden på Granbohus. På Granbohus tager det socialpædagogiske arbejde afsæt i en fælles faglig referenceramme, og med struktur og genkendelighed i opholdende som en væsentlig tilgang til at skabe et trygt og forudsigeligt ophold for brugerne. Alle medarbejdere på Granbohus har deltaget i kompetenceudviklingsforløb i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogisk Praksis (KRAP), et forløb der en gang årligt tilbydes nye medarbejdere. Du skal som afdelingsleder varetage den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse af afdelingen Skovlyst. Du har en solid pædagogisk/faglig ballast og har erfaring inden for specialområdet. Du får som afdelingsleder på Granbohus mulighed for at varetage mange forskelligartede ledelsesopgaver, i en selvstændig ramme og med tæt sparring i den øvrige ledelsesgruppe. Ledelsesgruppen består af forstander, souschef og tre afdelingsleder. Vi bruger hinanden og hinandens kompetencer aktivt og på tværs i ledergruppen. Vi søger en leder, der Har mod og er ansvarsbevidst, kan bevare overblik – med sans for detaljen. Du trives med forskelligartede opgaver – fra den daglige drift og administration til faglig udvikling samt personaleledelse. Du har øje for at understøtte personalets rammer for samarbejde og faglige udvikling, så Granbohus fortsat er en attraktiv arbejdsplads og et tilbud med høj faglig pædagogisk kvalitet. Du har erfaring fra området børn og unge med særlige behov og/eller udsatte børn og unge. Og du har ledelsesmæssig opmærksomhed på at være nærværende og synlig i den pædagogiske praksis. Du skaber dialog, sparring og samarbejder med forældre, medarbejdere og sagsbehandlere. Du har erfaring med dokumentation og flair for IT og nye systemer. Du vil møde eksisterende kultur med respekt, men med øje for potentialer for forandring, hvor du kan være tydelig og motiverende i din kommunikation. Vi kan tilbyde dig En ledelsesopgave med plads til at udfolde dit faglige og personlige lederskab og et ledelsesmæssigt frirum. En plads på holdet i en erfaren og engageret ledergruppe båret af ordentlighed, redelighed, rettidig omhu og med fokus på psykologisk tryghed. En engageret organisation og medarbejdergruppe båret af faglig stolthed og omhu i faglige opgaveløsningen. Det praktiske Ansættelse og løn sker efter gældende overenskomst som leder med personaleansvar og uden højeste arbejdstid. Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt. Ansøgningsfrist 08. januar 2023 kl. 12.00. Tiltrædelse 01. marts 2023. 1. ansættelsessamtale afholdes uge 3 (mandag 16. januar). Herefter udvælges ansøgere til 2. samtale i uge 5 (mandag den 30. januar). Der vil være persontest mellem 1. og 2. samtale. Hvis du ønsker at høre mere om Granbohus og den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte: Forstander, Thor Simony, mobil tlf. 21 64 32 77 Souschef, Camilla Gantriis, mobil tlf. 23 30 02 83