Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallægestillinger inden for fagområdet hoftealloplastik-, skulder/albuekirurgi, fod/ankel-, hånd-, infektions- og tumor-, samt børneortopædi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Der udbydes 4 speciallægestillinger indenfor fagområderne hoftealloplastik-, skulder/albue-, fod/ankel-, hånd-, infektions- og tumor-, samt børneortopædi med besættelse pr. d 01.03.23, eller efter aftale. Stillingerne kan besættes på enten overlæge- eller afdelingslægeniveau. To af stillinger er orlovsstillinger af et halvt års varighed, 1 orlovsstilling af 1 års varighed og 1 fast tidsubegrænset stilling. Om stillingen Hovedfunktionen vil være i en af ovennævnte sektorer derudover vil der være deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagtsfunktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. For stillingerne indenfor fagområderne hoftealloplastik-, skulder/albue-, fod/ankel- og håndkirurgi vil der være ambulant samt operativ funktion i Svendborg. I børnesektoren er der operativ og ambulant funktion på Sygehus Lillebælt, Kolding. Der lægges stor vægt på forskning og ansøger skal være villig til at understøtte og deltage i forskningsprojekter inden for fagområdet. Om afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, spændende universitetsafdeling med højt tempo og udfordringer, hvor patienten sættes først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle-/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen. Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg. Endvidere er der samarbejde med Sygehus Lillebælt, Kolding og Rigshospitalet. Se mere om OUH og afdelingen på: Afdeling O, OUH Om sektorerne Hoftealloplastikområdet: Udover basiskirurgi med THA varetages den højt specialiserede revisionskirurgi med stort knogletab, samt ledbevarende hoftekirurgi (periacetabulære- og femurosteotomier). Der er samarbejde med traumesektoren i forbindelse med bl.a. acetabulumfrakturer. Skulder-/albuekirurgi: Sektoren varetager behandlingen strækkende sig fra almindelig hovedfunktionskirurgi til både primær og revisionsskulderalloplastik samt kronisk albueinstabilitet. Der er samarbejde med den håndkirurgiske og børneortopædkirurgisk sektor omkring varetagelse af plexus brachialis læsioner. Stillingen besættes på overlægeniveau. Fod/ankel: Højt specialiseret kirurgi udføres på OUH i form af ankel alloplastik kirurgi og revisionskirurgi. Sektoren indgår i det multidisciplinære team på Universitetscenter for Sårheling, hvor der bl.a. udføres komplicerede rekonstruktioner af charcot betingede fejlstillinger. Håndkirurgi: Sektoren varetager alle patientkategorier under specialeplanen og kan tilbyde uddannelse til håndkirurgisk regionsniveau og/eller på sigt til at varetage håndkirurgi på højt specialiseret niveau med mulighed for at indgå i den landsdækkende replantationsvagt. Der er samarbejde med skulder/albuesektoren og børneortopædisektor omkring varetagelse af plexus brachialis læsioner. Infektions- og tumorkirurgi: Sektoren har et bredt samarbejde med de øvrige fagområder indenfor ortopædkirurgien, og derudover et tæt samarbejde med blandt andet plastikkirurger, mikrobiologer og infektionsmedicinere, samt samarbejde med Rigshospitalet indenfor tumorområdet. Sektoren forestår udredning og opfølgning af maligne tumorer; udredning og behandling af benigne tumorer, osteomyelitter, og andre infektioner i bevægeapparat samt behandlingen af sår- og amputationspatienter. Endvidere specielle patienter såsom patienter tilknyttet Center for Komplekse Arvelige Sygdomme. Børneortopædi: Sektoren varetager sammen med traumesektoren børnefrakturbehandlingen og inden for det højt specialiserede bl.a behandlingen af klumpfødder, Calvé-Perthe og CP med osteotomier, artrodeser og seneforlængelser. Afdelingen råder over ganganalyselaboratorie. Der er samarbejde med skulder/albuesektoren og håndksektoren omkring varetagelse af plexus brachialis læsioner. Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetencerområder” og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse. Ansøgningsfristen er d. 22.01.23. Der afholdes løbene ansættelsessamtaler. Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Overlæge Ole Ovesen (hoftealloplastik). Tlf. 2639 5192. Mail: Ole.Ovesen@rsyd.dk Ledende overlæge Peter Kraglund Jacobsen (skulder/albue og håndkirurgi). Tlf6167 3344. Mail: Peter.kraglund.Jacobsen@rsyd.dk Ledende overlæge Johnny Frøkjær (fod(ankelkirurgi). Tlf. 2628 2065. Mail: Johnny.Froekjaer@rsyd.dk Ledende overlæge  Morten Schultz-Larsen (Infektions- og tumorkirurgi). Tlf 6130 3548. Mail: morten.s.larsen@rsyd.dk Ledende overlæge Uggi Balle (børneortopædkirurgi). Tlf 5335 3235. Mail: kristen.balle@rsyd.dk Cheflæge Lonnie Froberg. Tlf: 2028 0321. Mail: Lonnie.Froberg@rsyd.dk