Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være en del af vores stærke fællesskab på Sengeafsnit 3?

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Banker dit hjerte for neurorehabilitering og vil du være en del af et stærkt kollegialt fællesskab? Vil du udvikle dig tværfagligt, og nørde inden for dit eget fag? Har du lyst til at arbejde med højt specialiseret neurorehabilitering? I vores fantastiske afsnit søger vi en ergoterapeut – er det måske dig? Vi arbejder tværfagligt og på et højt fagligt niveau. Krumtappen på afsnittet er vores tværfaglige teamsamarbejde, hvor fagligheder arbejder sammen for at give patienten og dennes pårørende det bedst mulige rehabiliteringsforløb. Vi er et afsnit med et højt fagligt niveau og mange erfarne kollegaer, så der er mulighed for sparring og et godt råd fra en kollega. Ergoterapeutgruppen består ligeledes af særdeles kompetente og erfarne kollegaer, så der er kvalificeret sparring at hente og gode muligheder for monofaglig udvikling. Vi behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af en erhvervet hjerneskade. " Hvis du vil se mere om, hvad vi er optaget af og laver på S3, kan du søge på #HammelS3 på LinkedIn" Højtspecialiseret neurorehabilitering og grundig introduktion. Som vores nye ergoterapeut vil du komme til at arbejde med en patientgruppe med komplekse fysiske og kognitive problemstillinger. Du vil derfor ofte skulle bruge dine ergoterapeutiske metoder på en fleksibel og kreativ måde og med baggrund i en neuropædagogisk tilgang. Dette indebærer også følgende: ·         at bidrage til at udarbejde og implementere patientens rehabiliteringsplan ·         at rehabilitere patienterne på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau ·         at samarbejde med teamet om det samlede patientforløb over døgnet ·         at kunne kommunikere og sparre med eksterne samarbejdspartnere både i og udenfor RHN ·         at medvirke til at vi bevare en kultur, hvor vi konstant har fokus på læring og udvikling For os er det vigtigt, at du føler dig rustet til at varetage dine arbejdsopgaver, og derfor tilbyder vi et solidt introduktionsprogram, hvor du ikke indgår i normeringen i de første uger, og gradvis overtager opgaver i takt med, at du er tryg ved det. Du får tilknyttet en mentor og dine kommende kollegaer vil altid hjælpe dig godt i gang. Flere hele interne kursusdage vil i den første tid være sat af til at klæde dig på til specialet. Du vil blandt andet få udviklet dine kompetencer inden for neuropædagogik, guidet taktil interaktionsterapi, lejring og forflytning, facio-oral-trackt-terapi. Hvem er du? Ud over at være uddannet ergoterapeut og med høj drivkraft inden for neurorehabilitering, kan du sætte flueben ved: ·         Er en god kollega – idet vi har stor fokus på et godt arbejdsmiljø ·         Har en bred erfaring inden for neurorehabilitering, der også rummer den nyeste viden ·         Har erfaring med neuropædagogiske tilgange ·         Trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor dagene er forskellige og vi ofte ændrer planer undervejs på dagen ·         Har erfaring og synes at det er spændende at arbejde med personer med forskellige kognitive udfordringer, herunder konfusion og indimellem agiteret adfærd ·         Kan tænke kreativt i dit ergoterapeutiske virke Om stillingen Stillingen er en fast stilling med tiltrædelse d. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er på fuld tid, eller efter aftale. Der er en aftenvagt om ugen på hverdage og weekendvagt hver 3-4 weekend. Der er gode muligheder for at få privatliv og arbejdsliv til at passe sammen, da en af terapeuterne laver arbejdsplanen og gør alt, hvad hun kan for at imødekomme dine ønsker. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Oversygeplejerske Rikke Steentoft Munch tlf.: 7841 9260/6015 6338. Din ansøgning Send din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring til os senest d. 11 januar 2023 . Ansættelsessamtaler finder sted i uge 3 . Om Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra Jylland og Fyn.  Læs mere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte. Læs mere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.