Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kontaktperson med med social- eller sundhedsfaglig baggrund til barselsvikariat i Orienten

  • Københavns Kommune Orienten
  • Århusgade 169,2150Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Botilbuddet Orienten er en del af Center for Unge og Midlertidig Botilbud (CUMB), som er et af de specialiserede centre i Københavns Kommunes Socialpsykiatri. Vi søger fra den 1. marts 2023 en kontaktperson med enten social- eller sundhedsfaglig baggrund. Orienten et midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107 som ligger i Nordhavn-kvarteret og er et opgangsfællesskab for 11 sårbare unge i alderen 18-35 år. Alle de unges liv er præget af psykosociale problemstillinger, og nogle af de unge, har også et forbrug af forskellige rusmidler. Vores udgangspunkt er recovery og rehabilitering, og vi arbejder ud fra at kunne skabe en ramme, der kan rumme de unges udfordringer, og samtidigt understøtte den enkeltes udvikling. De unge har forskellige individuelle problematikker, men fælles for dem alle er, at de hver især har ressourcer, som vi skal være med til at støtte op om. Vi har en ligeværdig tilgang til de unge, og vi opfatter relationen, som en afgørende forudsætning for at kunne understøtte de unge menneskers udvikling. Opgaverne som kontaktperson er bl.a. relationsarbejde, daglig dokumentation, medicinhåndtering, ADL-opgaver, som fx støtte til indkøb og rengøring samt koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende med faglig refleksion, undervisning i relevante tematikker samt metodeudvikling og pædagogisk strategi. Vi arbejder ud fra DAT og LA2 samt den anerkendende tilgang. Derudover er vi et uddannelsessted for både elever og studerende. Vi ønsker, at du Har erfaring fra arbejdet med målgruppen Er fleksibel, pligtopfyldende og evner at motivere dine omgivelser Har IT-kundskaber og er vant til at dokumentere praksis Har højt refleksionsniveau, et positivt livssyn, samt god humor Har medicinkompetencer eller er indstillet på at komme på kursus Vi kan tilbyde En arbejdsplads med et højt ambitionsniveau, god trivsel og lavt sygefravær Faglige udviklings- og uddannelsesmuligheder Gode muligheder for at præge vores fælles faglighed Faglig supervision ved ekstern psykolog Et botilbud, hvor vi både tør stille krav til de unge og hinanden, og hvor vi har fælles fodslag samtidig med muligheden for individuel planlægning Stillingen er på 37 timer ugentligt, hvor arbejdstiden ligger mellem kl. 7.00-23.00. Der er tale om skiftende dag- og aftenvagter, samt weekendarbejde hver 3. weekend. Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan afdelingsleder Marie Jacobsen kontaktes på 2331 9428. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV samt dokumentation for uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse. Søg via linket senest mandag 16. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventer vi finder sted i uge 4.