Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionslæge til øjenafdelingen, Vejle Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Beriderbakken 4,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus tilbyder to et-årige klassificerede introduktionsstillinger  i oftalmologi (6008-11-44-i-01 og 6008-11-44-i-02).  Stillingerne ønskes besat pr. 1. april 2023. Stillingerne er rettet mod speciallægeuddannelse i oftalmologi, og har berøringsflader med mange specialer, bl.a. neurologi, øre-næse-hals, endokrinologi, reumatologi og onkologi. Vi tilbyder ansættelse i et dynamisk klinisk speciale, hvor udviklingen præges af mange nye behandlingsformer. Forskningsaktivitet er en naturlig del af hverdagen i øjenafdelingen, så der vil også være mulighed for deltagelse heri. Til stillingen er knyttet et uddannelsesprogram med god introduktion, superviseret klinisk uddannelse og 2 dages teoretisk kursus. I øjenspecialet møder man patienter i alle aldersklasser, fra for tidligt fødte børn til gamle. Specialet giver mulighed for håndtering af en stor mængde forskelligt apparatur og er præget af en rivende teknologisk udvikling. Stillingen fordrer, at du er selvstændig, god til at kommunikere og er ansvarsbevidst - den faglige indsigt og de praktiske håndgreb får du undervejs. Afdelingen Afdelingen omfatter de fleste subspecialer indenfor oftalmologien: grå og grøn stær, medicinske øjensygdomme, børne- og neurooftalmologi, tåreveje, øjenlåg og øjenmuskler samt laserbehandlinger. Som en del af introduktionsstillingen afholdes specialespecifikt introduktionskursus. Målbeskrivelse for specialet Oftalmologi, udarbejdet af Dansk Oftalmologisk Selskab findes på Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i oftalmologi Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på Dansk Oftalmologisk Selskab - Speciallægeuddannelsen Arbejdstilrettelæggelse Efter introduktion fungerer du selvstændigt under supervision i ambulatoriet. Løn og ansættelsesforhold I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger. Arbejdstiden er dagtjeneste på alle hverdage  kl. 08.00-15.24, dog må der påregnes enkelte torsdage til kl. 18. Kvalifikationer Ansøgere med ingen eller højst 2 års uddannelse i specialet vil fortrinsvis komme i betragtning ved stillingens besættelse. Yderligere informationer Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Marie Louise Høgsbro på telefon 7940 6456 eller uddannelsesansvarlig ledende overlæge Camilla Wellejus, tlf. 7940 6465. Bemærk, at ansøgningsfristen er 19. januar 2023 og vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 31. januar 2023 fra kl. 15.30 Motiveret ansøgning med vedhæftet CV og kopi af autorisation sendes elektronisk via nedenstående link.