Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut til Roskilde Kommune Hjemmepleje Distrikt 2

  • Roskilde Kommune
  • Astersvej 9,4000Roskilde,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med forebyggelse, træning og rehabilitering i forhold til borgere, der bor i eget hjem? Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker? Kan du lide at arbejde med længerevarende borgerforløb, hvor du har mulighed for at opbygge et godt kendskab og en tættere relation til borgerne? Vi arbejder i hjemmeplejen i Roskilde Kommune ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Borgerforløbene i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver, og komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere. I de enkelte hjemmeplejeteams er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, og ufaglærte medarbejdere. Dine opgaver: Du varetager vedligeholdende træning, genoptræning og rehabilitering ud fra SEL §86. 1, SEL §86.2, og SEL §83a – i tæt samarbejde med teamet i det enkelte borgerforløb. Du arbejder ud fra fysioterapeutiske, træningsfysiologiske samt tværfaglige metoder.  Formålet med fysioterapien er at tilbyde behandling, genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering med særligt fokus på krop og bevægelse. Du indgår med din viden om kroppen og kroppens bevægepotentiale i forløb med henblik på at fremme sundhed og vedligeholde, genskabe og udvikle borgers funktionsevne. Du arbejder systematisk med udredning af borgere, der oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Du inddrager relevante test og målemetoder, formulerer mål for borgers forløb i samarbejde med borger, planlægger borgers forløb og indsatser og foretager løbende opfølgning på borgers forløb. Du har fokus på at overdrage og understøtte varetagelse af træningsindsatser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Du varetager rollen som forløbsansvarlig, når borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, oplever et nyopstået tab af funktionsevne og har brug for træning og rehabilitering. Som forløbsansvarlig har du ansvar for at skabe fremdrift og sammenhæng i borgerens forløb og medvirke til høj faglig kvalitet og borgersikkerhed.  Det foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende/netværk, kontaktpersonen og de øvrige fagpersoner i borgerens forløb – herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx praktiserende læger og fysioterapeuter Du vil indgå i et faglig netværk på tværs af kommunen med andre ergo- og fysioterapeuter. Din fagprofil: Du er uddannet fysioterapeut Du har erfaring med at arbejde rehabiliterende med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Du mestrer fysioterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoder Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne Du kan lide at indgå i relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes besat senest den 1. marts 2023 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Vi tilbyder 37 timer. Ansøgningsfrist den 9/1 23 kl 12 Samtaler vil finde sted i uge 3 2023