Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medarbejder til sagsbehandling af økonomisk fripladstilskud

  • Albertslund KommuneBorger- og Ydelser
  • 2620Albertslund,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Borger & Ydelsescenteret i Albertslund kommune søger en kollega, der har lyst til at arbejde med økonomisk fripladstilskud. Om os: Vi er organisatorisk placeret i Borger & Arbejdsmarked hvor også Jobcenteret er placeret. Af øvrige arbejdsopgaver der er placeret i Borger & Ydelsescenteret kan nævnes vielser, Den Kommunale Boliganvisning, Opkrævning af kommunens tilgodehavender, Folkeregistrering, udbetaling af forsørgerydelser samt kommunens kontrol team mm. Vi arbejder i selvstyrende teams, som selv tilrettelægger det daglige arbejde. Vi lægger stor vægt på læring og uddannelse og handler derefter. Du bliver en del af Sagsbehandling med økonomisk fripladstilskud er organiseret sammen med kommunens Kontrol Team og samtalerne med borgerne sker sammen med Kontrol Teamet. Dine arbejdsopgaver består i: -        At sørge for at borgeren modtager det fripladstilskud de er berettiget til. -        At foretage indberetning af social pædagogisk fripladstilskud samt foretage den årlige efterregulering. -        At yde helhedsorienteret vejledning af borgere og kolleger, således at der forebygges fejlagtig udbetaling af ydelser. -        At afholde og deltage i borgersamtaler. -        At indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder den Kommunale pladsanvisning, Udbetaling Danmark mm. Af kvalifikationer lægger vi vægt på at du: -        Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune. -        Har indgående kendskab til relevant lovgivning og kan omsætte den til praksis. -        Kan arbejde selvstændigt og struktureret. -        Har indgående kendskab til lovgivning på området, samt bredt kendskab til blandt andet retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. -        Er dygtig til, at kommunikere budskaber i både skrift og tale samt evner at skabe et værdigt møde med borgeren. -        Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre. Og hvem er du En af de vigtigste forudsætninger er samtidig, at du er en holdspiller. Vi arbejder i et team, som løser opgaven som et hold. Vi arbejder med et fælles ansvar og en fælles tilgang til løsning af  opgaverne, og vi er også fælles om at nå de fælles mål. Samtidig har vi fokus på samarbejdet med vores kollegaer i andre teams og i afdelingen, så vi ser borgerens behov som en helhed. Er ovenstående dig, så kan vi tilbyde: -        En arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede og dygtige kolleger. -        Kolleger der ønsker sparring og samarbejde. -        Høj grad af indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde i samarbejde med de øvrige i teamet -        Stærkt fagligt miljø, hvor vidensdeling prioriteres højt. -        Arbejdsopgaver fyldt med udfordringer og høj grad af selvstændighed i stillingen. Yderligere oplysninger: Stillingen er normeret til 37 timer. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 20. januar 2023 klokken 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 mulighed for en anden samtalerunde også i uge 4. Yderligere oplysninger om stillingen eller os kan indhentes hos leder af Borger – og Ydelsescenteret, Jette Lau på 43-686322 eller på mail jette.lau@albertslund.dk . eller hos Teamkoordinator på området, Anne Christensen på 43-686332 eller på mail anne.christensen@albertslund.dk. Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.