Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent eller terapeut til den rehabiliterende indsats på demens daghjem

  • Silkeborg Kommune Marienlund
  • Sanatorievej 40,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Pr. 1. marts 2023 søger vi nye kollegaer på Daghjemmet Marienlund. Der er tale om to stillinger – en fast stilling og en tidsbegrænset stilling på 1 år. Begge stillinger er på 32-37 timer – fordelt således at der er 32 timer i daghjemmet og derudover mulighed for op til 5 timer i en anden relevant afdeling. Arbejdstiden er på hverdage mellem kl. 7.00-16.00 Vi søger nye kollegaer, der enten er social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller fysioterapeut. Det vigtigste er, at du brænder for at arbejde med mennesker med demens på en aktiverende og rehabiliterende måde. Marienlund Daghjem har dagligt 30 borgere, der visiteres til daghjems tilbuddet. Borgerne køres til og fra daghjemmet med Dybkær Specialbusser. Borgere har alle et stort behov for at blive støttet og motiveret til pleje, omsorg, meningsfulde stimuli og aktiviteter. Formålet med daghjem er at støtte borgerne i at opretholde sociale kontakter samt at styrke fysisk og kognitivt funktionsniveau. Der er samtidig ofte behov for at aflaste pårørende. Udgangspunktet for indsatsen vil altid være rehabiliterende, hvor der i fællesskab med borgerne arbejdes med at udvikle og vedligeholde færdigheder. Du vil indgå i et tværfagligt team af SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, ergoterapeut og pædagoger. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, hvor målet er, at netop forskellige fagligheder øger kvaliteten og udbyttet i borgerens forløb. Vi lægger vægt på, at du: Besidder en grundlæggende viden om demens sygdomme og sygdomme med demenslignende symptomer, og kan se og forstå mennesket bag sygdommen Er iderig og kreativ og kan igangsætte aktiviteter selvstændig såvel som i samarbejde med kollegaer og borgere. Eksempelvis som kreative aktiviteter, dans, musik, sang, bål, gåture, ordne have eller bagning. Kan arbejde motiverende og rumme forskellige funktionsniveau i gruppeopdelte aktiviteter - både med høj og lav stimuli Kan anvende relevante faglige redskaber i den rehabiliterende indsats fx anerkendte vedligeholdende træningsmetoder som f.eks. CST og SMART træning Har erfaring med at arbejde ud fra Tom Kitwoods personcentrede pleje og omsorg Har erfaring med at arbejde ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik (KRAP) Kan anvende en hensigtsmæssig kommunikation både i forhold til kollegaer, borgere og pårørende Kan inddrage pårørende i samarbejdet med borgeren Kan se værdien af tværfagligt samarbejde - ’spille hinanden gode’ Besidder en imødekommende personlighed, er omstillingsparat og har et højt engagement Kan varetage dokumentation f.eks. i nexus Vi kan tilbyde: En spændende arbejdsplads i rivende udvikling og i nye ombyggede lokaler Gode kollegaer og godt sammenhold, hvor der er plads til kreativitet og humor Høj faglighed og medbestemmelse Marienlund Daghjem er en del af en samlet daghjemsindsat, der også har lokaler i Kjellerup og Resenbro. Udgangspunktet for ansættelsen er på Marienlund Daghjem, men det er muligt, at der opstår behov for ændret indmødested i en kortere periode. Marienlund Daghjem har et tæt samarbejde med Café Marienlund samt Det åbne Center på Marienlund. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Daghjemmet på tlf. 89 70 39 07 eller leder Benedikte Nygaard tlf. 29 79 72 94. Ansøgningsfrist søndag 15. januar 2023 . Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 26. januar 2023 . Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet er en betingelse at den person, vi ønsker at ansætte kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest.