Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver/socialformidler til beskæftigelsesindsatsen for sygedagpengemodtagere

  • Frederikshavn Kommune
  • Rådhus Alle 100,9900Frederikshavn,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel og har du erfaring med afholdelse af opfølgningssamtaler med sygemeldte? Så kan vi tilbyde dig ansættelse i en velfungerende afdeling med gode kollegaer. Jobcenter Frederikshavn søger en jobkonsulent til sygedagpengeteamet, med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller hurtigst muligt herefter. Der er tale om et vikariat på 37 timer om ugen i 6 måneder og stillingen er fysisk placeret på Rådhuset i Frederikshavn. Vi søger en kollega, der med en anerkendende og resultatorienteret tilgang brænder for at arbejde både helhedsorienteret og tværfagligt for at fremme sygemeldtes muligheder og tilknytning på arbejdsmarkedet. Jobkonsulenten tilknyttes afdelingen Job og Vejledning, som består af følgende teams: Jobkonsulenten tilknyttes afdelingen Job og Vejledning, som består af følgende teams: Jobkonsulenter, der arbejder med dagpengemodtagere Jobcenterets Virksomhedsservice (Rekruttering) Jobkonsulenter, der arbejder med sygedagpengemodtagere Vores tilgang Vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget. Vi har fokus på at fremme den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi understøtter, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en coachende, koordineret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke indsatser, der sættes i gang. I et forløb på sygedagpenge har vi en koordinerende rolle, og vi sikrer tæt samarbejde med læger, behandlingssystemet, arbejdsgivere, faglige organisationer, etc. Vi anvender kompenserende ordninger, der kan bringe den sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet. For de sygemeldte, der har en arbejdsgiver i deres sygdomsforløb, er fokus på fastholdelse i det job, som den sygemeldte kender. Dine opgaver: Du skal i samarbejde med borgeren udarbejde en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Arbejde med fokus på CV og jobspor/jobmuligheder. Du skal følge op på den sygemeldtes helbredsmæssige situation via indhentelse af lægelige oplysninger mv. Du skal løbende vurdere borgerens uarbejdsdygtighed, og udarbejde partshøring samt afgørelse herom, når dette er relevant. Du skal revurdere borgerens ret til sygedagpenge, partshøre og træffe afgørelse om manglende forlængelsesmuligheder, hvor de ikke opfylder betingelserne for disse. Du skal vurdere og iværksætte relevante indsatser i samarbejde med borgeren – herunder understøttende forløb samt praktikker i samarbejde med virksomhedskonsulenterne, der er tilknyttet teamet. Du skal indgå i samarbejde på tværs af kommunens afdelinger. Afholdelse af opfølgningssamtaler. Kontakt til arbejdsgiverne og faglige organisationer samt afholdelse af rundbordssamtaler. Forberedelse til- og fremlægning for rehabiliteringsteam med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Diverse administrative arbejdsopgaver herunder skriftlige afgørelser. Vi tilbyder: Fagligt udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for indflydelse på eget arbejdsområde. Et team med dygtige og motiverede kollegaer, herunder et solidt fagligt og kollegialt fællesskab. Vi sætter altid en ære i, at spille hinanden gode omkring vores fælles kerneopgave. Et godt fagligt forum med lyst til udvikling og mulighed for supervision. Understøtning af og tæt sparring med fagkoordinatorer. Et godt arbejdsklima med fokus på en glad arbejdsplads i en dynamisk og travl afdeling. En arbejdsplads, som er opmærksom på digital understøtning af arbejdsopgaverne, herunder brug af talegenkendelse. Vi forventer, at du: Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden tilsvarende uddannelse. Har arbejdet som myndighedsrådgiver med sygedagpenge/jobafklaringsforløb og har erfaring samt kendskab til disse områder. Kan arbejde med en coachende tilgang. At du kan træffe fagligt velunderbyggende afgørelser. Kan arbejde fokuseret, systematisk og resultatorienteret. Kan bevare roen, og smilet i en travl hverdag, og være i stand til at håndtere arbejdet med borgere med psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Er indstillet på at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Din profil: Du kan mestre og udvikle den gode samtale med borgeren, da samtalen i Jobcenter Frederikshavn er en stor del af indsatsen. Kendskab til lovgivningen og de muligheder, der findes for at kunne tilrettelægge en individuel og målrettet indsats mod raskmelding. Rutineret bruger af IT og være indstillet på at dokumentationsarbejde indgår som en naturlig del af arbejdet. Evner at arbejde i en politisk styret organisation, hvor der ofte stilles krav til omstillingsparathed. Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et tæt samarbejde med kolleger. Har godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst samt ny løn. Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Heidi Juel Frederiksen på mail hejk@frederikshavn.dk eller tlf. 9845 5695 Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist er tirsdag den 10. januar 2023 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 2 med tiltrædelse snarest muligt herefter. -------- Jobcenter Frederikshavn er opdelt i 6 underafdelinger: En administration KUI – den koordinerede ungeindsats Projekt og integration Job og vejledning (dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte) Job og udvikling (kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse, revalidering samt etablering af fleksjob) Ydelse