Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagoger til De Specialiserede Aflastningstilbud - Danahus

  • Aalborg KommuneDe Specialiserede Aflastningstilbud
  • Danalien 10,9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Pædagoger søges til faste stillinger i vores aflastningsafdeling og vores døgnafdeling, 35 timer om ugen, med opstart fra 1. februar 2023, eller snarest muligt derefter. De Specialiserede Aflastningstilbud består af Horisonten og Nøddehuset i Hammer Bakker, og Danahus beliggende på Danalien i Aalborg. Organisatorisk er De Specialiserede Aflastningstilbud et kommunalt tilbud under Job og velfærd. Danahus er et aflastnings- og døgntilbud for børn og unge op til 23 år. Danahus har 14 aflastningspladser fordelt på 2 afdelinger, samt en døgnafdeling med 6 pladser, hvor alle er plejekrævende. Målgruppen på Danahus er børn og unge med nedsat funktionsevne både fysiske og/eller psykiske. Børnenes diagnoser og funktionsniveau er således meget forskellige, hvilket betyder, at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Vores 14 aflastningspladser deles mellem ca. 50 børn, der hver især er tildelt mellem 30 og 180 døgn om året. Det betyder, at det aldrig er det samme hold børn der er inde to dage i træk, hvilket kræver at personalet er meget omstillingsparat. Dine opgaver vil være: At vedligeholde og udvikle børnenes kompetencer og ressourcer Indgå i kontaktteams Deltage i personalemøder Afholde statusmøder Personlig pleje Arrangere aktiviteter både inden og uden for huset Vi forventer, at du har Faglige kompetencer: Erfaring med målgruppen Kendskab til forskellige kommunikationsformer, som Tegn-til-Tale, Boardmarker, o. lign. Kan formulere dig skriftligt og dermed være i stand til at udarbejde statusrapporter/behandlingsplaner Høj faglighed Fortrolig med diverse IT- udstyr Har handicapforståelse og forståelse for forældrenes situation Har viden om ICDP eller ønsker at tilegne dig det. Personlige kompetencer: Er fleksibel og kan samarbejde med kollegaer, forældre og samarbejdspartnere Kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger med respekt for de fælles beslutninger Evner at etablere kontakt med børn/unge, respekt for og interesse for målgruppen Kan påtage sig ansvaret for praktiske arbejdsopgaver, f.eks. tøjvask, oprydning o.lign. Er indstillet på at deltage i supervision Er omsorgsfuld og nærværende Positiv, glad og udadvendt Er i stand til at arbejde målrettet og struktureret samt kunne arbejde i en hverdag præget af omskiftelighed Har mulighed for at arbejde alle årets 365 dage. Arbejdstiden ligger primært ml. kl. 6-22.30 og du skal være indstillet på at arbejde hver anden weekend. I døgnafdelingen tager vi ligeledes på koloni 1 gang om året. Vi kan tilbyde: En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor du har mulighed for at være med til at præge hverdagen og det pædagogiske arbejde Tværfagligt miljø med bl.a. pædagoger og social- og sundhedshjælpere Samarbejde på tværs i De Specialiserede Aflastningstilbud Brug af ICDP som et pædagogisk redskab i den pædagogiske praksis Et hus, hvor dagene aldrig er ens Arbejdsstedets adresse: Danahus, Danalien 10, 9000 Aalborg. Løn og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Ønsker du nærmere oplysninger om Danahus og stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder Lise Schwarz på telefon 3199 3695. Arbejdstiden er dag- og aftenvagter og weekendarbejde. Den daglige arbejdstid er planlagt fra 5 til 16 timer pr. dag, og der er nedsat hviletid til 8 timer. Ansøgningsfrist den 19. januar 2023 . Der forventes afholdt samtaler d. 27. januar .2023. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.