Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog søges til Klinik for Depression

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du en erfaren psykolog, som brænder for psykiatrien, så har vi stillingen til dig. Der er tale om en fast fuldtidsstilling som er til besættelse pr. 01.03.23 eller efter nærmere aftale. Klinik for Depression Klinik for Depression er en enhed i Afdeling for Depression og Angst, ADA. Afdeling for Depression og Angst er én af de fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Afdelingen består af tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnit og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen. I Klinik for Depression vil du få ca. 50 kollegaer, bestående af sygeplejersker, læger, sekretærer, socialrådgiver og psykologer som alle vægter et tværfagligt samarbejde højt. Klinik for Depression består af en sekretærenhed, to behandlingsenheder og en ECT og rTMS-enhed. Alle enheder har tilknyttede teamkoordinator. Vi er en klinik som behandler svært syge patienter med depression, målgruppen er patienter med moderat til svære depressioner. Der ses ofte Comorbiditet, hvorfor flere patienter udredes under et forløb i klinikken. Som behandler i vores klinik arbejder man ud fra den bio-psyko-sociale model. Vi vægter et tværfagligt samarbejde med patienten højt. Vi er en klinik, der vægter et godt arbejdsmiljø, og det er vigtigt at vores kommende kollega kan være med til at bidrage hertil. Vi er en personalegruppe som løfter i flok og hjælper hinanden og du vil altid kunne få sparring og hjælp hos en kollega. Når vi selv skal sætte ord på, hvad vi synes der er godt i vores arbejdsmiljø er det bl.a. følgende vi siger: arbejdsglæde, gode kollegaer, rumlighed, vi hjælper hinanden, god ferieplanlægning, dækker ind for hinanden, godt samarbejde, vi taler pænt. Derudover har for nylig lavet et festudva og en kulturforening, Vi har et højt fagligt niveau og har gang i mange spændende udviklingsopgaver, som skal være med til at sikre en forsat høj kvalitet i vores arbejde og et godt patientforløb. I foråret skal vi til at starte flere psykoeducationsgrupper som er målrettet forskellige målgrupper. Grupperne vil typisk bestå af op til 10 patienter og 2 behandlere i et 8-10 ugers forløb. Derudover har vi terapigrupper i KAT og CFT, grupper til mødre med fødselsdepression. Ønskede faglige kvalifikationer Kandidatgrad i psykologi. Autorisation og gerne specialistgrad. Psykiatrisk erfaring med diagnostik og behandling. Interesse for og kendskab til behandling af patienter med psykiske lidelser, herunder depression, ofte med comorbide lidelser. Kan arbejde terapeutisk med patientgruppen. Gerne erfaring med gruppeterapi. Ønskede personlige kvalifikationer Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere. Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, også andre faggrupper. Evne til at arbejde dels selvstændigt, dels tværfagligt med planlægning og gennemførelse af hensigtsmæssige behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen. Sans for at opretholde passende caseload og patientflow, indenfor gældende rammer (behandlingsgaranti, nationale kvalitetsmål, ydelseskrav m.m.). Kan arbejde som behandler med selvstændigt ansvar for en gruppe patienter i et tværfagligt samarbejde. Vi tilbyder Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale. Mulighed for at indgå i udvikling af udrednings- og behandlingstilbud for patienter med depression. Supervision og faglig sparring. Tæt samarbejde med erfarne psykologer/specialpsykologer og andre faggrupper inden for det affektive speciale. Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe. En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling. Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer. Løn og ansættelse Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: D. 22.01.2023 Ansættelsessamtaler: Uge 4 Yderligere oplysninger Ved yderligeres spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til: ledende specialpsykolog, Vibeke Hansen på tlf. 29 64 58 03. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.