Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nysgerrige social- og sundhedsassistenter til pædagogisk botilbud.

  • Herlev KommuneSkovgården
  • Herlev Bygade 90,2730Herlev,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Botilbud Skovgården søger to social- og sundhedsassistenter til stillinger på mellem 32- 37 timer ugentligt. Skovgården er et botilbud for voksne med varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser . På Skovgården er der 24 boliger fordelt i 3 huse med hver 8 beboere i alderen 22 til 66 år. De 24 beboere på Skovgården har varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og enkelte har psykiatriske diagnoser. Flere af beboerne på Skovgården har i stigende grad også aldersrelaterede funktionsnedsættelser, eksempelvis demens og har dermed et øget plejebehov. Personalet på Skovgården er primært pædagoger og vi har et social- og specialpædagogisk afsæt i tilgangen til beboeren.  Vi ønsker med ansættelse af social- og sundhedsassistenter at udvide vores perspektiver på beboeren samt opkvalificere vores sundhedsfaglige indsatser. På Skovgården er beboerne i centrum i eget liv. Vi tager bl.a. udgangspunkt i den enkeltes inddragelse og selvbestemmelse, ønsker og behov for omsorg og indflydelse på eget liv ud fra en anerkendende og kommunikativ tilgang. Vi arbejder med beboernes mål og dokumenterer resultatet heraf. På Skovgården er samarbejde og faglighed lige væsentlige kompetencer. For at sikre den optimale trivsel og udvikling hos beboerne vægter vi at udvikle både faglighed og samarbejde. Med samarbejde menes bl.a. at kunne give og modtage feedback. Som Social- og sundhedsassistenter kommer I til at indgå i teamet på lige fod med pædagogerne og I vil have de samme daglige opgaver. Jeres sundhedsfaglige tilgang kombineret med den pædagogiske tilgang vil i et godt samarbejde give os en øget mulighed for en helhedsorienteret indsats i forhold til beboerne. Ansættelsen af social- og sundhedsassistenter bryder med traditionen, som monofaglig arbejdsplads. Vi ønsker på sigt tre social- og sundhedsassistenter fordelt i de tre teams. De sundhedsfaglige opgaver. Som SSA’er vil du sammen med medicinansvarlige pædagoger have ansvar for opdatering og dispensering af medicin og være tovholder i forhold til sundhedsfaglig dokumentation i det team, du bliver en del af. Vi er ved at implementere Fælles Sprog III som dokumentationssystem for den sundhedsfaglige dokumentation. Vi lægger vægt på, at du: Er refleksiv med en anerkendende tilgang til såvel beboere som kollegaer. Kan arbejde selvstændigt såvel som samarbejde med andre. Har erfaring med at arbejde med mål og dokumentation af faglig indsats. Har gode IT-kundskaber Har erfaring med demens Bred erfaring med dit fag. Har mod til at give din kollega feedback på handlinger og adfærd. Har et godt overblik og formår at holde mange bolde i luften på en gang. Ønsker et samarbejde i en pædagogisk kultur. Vi tilbyder: En arbejdsplads i udvikling Engagerede kollegaer. Synlig ledelse. Indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde. En uforudsigelig men spændende arbejdsdage. Arbejdstiden er blandede tjenester i tidsrummet 7.00 – 23.00  alle ugens dage. Der vil være en jævn fordeling mellem dag- og aftentjeneste. Der er tjeneste hver anden weekend. Løn - og ansættelsesforholdet sker efter gældende overenskomst. Der indhentes straffeattest i forbindelse med ansættelse. Der er ansøgningsfrist den 22. januar 2023 kl. 08.00  – Samtaler vil blive afholdt løbende. Og senest i uge 4. Ansøges via Herlev Kommunes hjemmeside I kan få yderligere oplysninger på Skovgårdens hjemmeside www.skovgården-herlev.dk eller ved kontakt til leder Line Ravn Jensen på telefon 24 94 57 54.