Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere til Center for Ældreliv og Innovation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

  • Københavns KommuneCenter for Ældreliv og Innovation
  • Borups Allé 41,2200København N,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Center for Ældreliv og Innovation søger tre socialrådgivere, der har lyst til at gøre en forskel for udsatte ældre En del ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig, har økonomiske og sociale problemstillinger, der påvirker mulighederne for et værdigt ældreliv. For at hjælpe og støtte de borgere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ansat to socialrådgivere, der rådgiver og hjælper udsatte ældre med administrative, økonomiske og sociale problemstillinger. De udsatte ældre kan have særligt vanskeligt ved selv at varetage kontakten til de kommunale og statslige myndigheder, boligselskaber, pengeinstitutter og kreditorer. De har derfor brug for både rådgivning og praktisk hjælp inden for disse områder, herunder at benytte digitale selvbetjeningsløsninger, overholde ansøgningsfrister og efterleve krav for udbetaling af sociale ydelser. Det er nu politisk besluttet at styrke denne indsats med yderligere tre socialrådgivere. Vi søger derfor en socialrådgiver pr. 1. marts 2023 og yderligere to socialrådgivere pr. 1. maj 2023. Socialrådgiver i Center for Ældreliv og Innovation Som socialrådgiver hos os skal du med afsæt i den enkelte borger via en helheds- og løsningsorienteret indsats bidrage til at øge tryghed og livskvalitet for udsatte ældre via: Rådgivning og hjælp til ældre i plejeboliger og i hjemmeplejen med socialfaglige og privatøkonomiske udfordringer Sparring med medarbejderne i visitation, hjemmeplejen og på plejehjemmene Opkvalificere viden hos enhedernes ledere og medarbejdere kvalificering af forvaltningens arbejde med udsatte ældre Du vil blive ansat i Afdeling for Omsorg i centralforvaltningen på Borups Allé, med udgående funktion til borgere på plejehjem og i egen bolig i hele København. Udover socialrådgiverindsatsen består afdelingen af 15 medarbejdere og en afdelingsleder. Funktion Vi tilbyder en stilling med stor metodefrihed og selvstændighed i opgaveløsningen. Dine primære arbejdsopgaver tilrettelægges i samarbejde med teamet, og vil være: Individuel rådgivning af borgere og pårørende på plejehjem, midlertidige ophold og i borgernes hjem. Hjælpe borgere med kontakt til kommunale og statslige myndigheder, boligselskaber, pengeinstitutter m.v. Fungere som vidensperson for ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen og i myndighedsfunktion. Indgå i tværgående netværk, som skal koordinere og videreudvikle indsatsen i samarbejde med centralforvaltningen og udvalgte ledere fra hjemmeplejen, plejehjem og myndighed. Du kommer til at samarbejde med relevante enheder i kommunen bl.a. hjemmeplejen, plejehjem, visitationen og Folkepension København. Lidt om os Center for Ældreliv og Innovation er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, som har ansvar for ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år samt sundhedstilbud til alle københavnere. Centret har udviklings-, styrings- og myndighedsopgaver inden for kommunens ældreområde i forhold til bl.a. hjemmepleje og plejehjem. Fokus for centerets arbejde er særligt de ældre borgere i København, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv, og vi tilstræber at levere helhedsorienterede løsninger, der skaber værdi for borgerne og er meningsfulde for medarbejderne. Vi er et dynamisk center med gode kolleger og mange forskellige fagligheder samlet. Kvalifikationskrav Du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende relevant socialfaglig uddannelse. Du har lyst til, og interesse for, at arbejde med målgruppen 'udsatte ældre', og lægger vægt på samarbejde og kollegial sparring på tværs af faggrænser. Det er vigtigt, at du kan se løsninger og handle selvstændigt, samt at du trives med direkte borgerkontakt. Vi lægger desuden vægt på dine relationelle og kommunikative kompetencer. Derudover har du erfaring med én eller flere af følgende opgavetyper: Rådgivning, vejledning mv. målrettet individuelle borgere. Formidlingsopgaver til grupper, undervisning, temamøder mv. Løn- og ansættelsesforhold Alle tre stillinger er fuldtidsstillinger med et ugentligt timetal på 37 timer. Den ene stilling er med tiltrædelse den 1. marts 2023, og de to øvrige stillinger er med tiltrædelse 1. maj 2023. Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Mere Information Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Lasse Jensen på 3063 1312 eller Alberte Larsen på 2965 6719. Du kan også læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside . Søg via linket senest fredag den 6. januar 2023 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag og torsdag i uge 2. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk