Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper til aftenvagt - Distrikt Nord

  • Aabenraa Kommune
  • Nygade 23C,6200Aabenraa,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at yde en faglig professionel indsats for vores borgere i samarbejde med dine kolleger og løbende udvikle dig i dit job? Er du positiv og omsorgsfuld i mødet med borgeren - hvad enten du møder borgeren fysisk eller gennem en skærm? Så er det måske dig, vi søger til Aftenvagt i Hjemmeplejen distrikt Aften Nord Om hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. For tiden arbejder vi intensivt med forebyggelse gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS), som er en overbygning på projektet ’I sikre hænder’, ude i de enkelte teams via tavlemøder. Som noget helt naturligt arbejder vi med de nyeste digitale værktøjer. Skærmbesøg og digitale møder med borgere, kolleger, andre fagpersoner og ledelsen er en del af dagligdagen. Vi har oplevet, at vi som organisation er kommet tættere på borgerne og hinanden de seneste år, da vi kun er et klik fra hinanden. Det har gjort vores arbejde lettere og mere effektivt samtidig med, at vi kan bruge mere tid på at støtte borgeren frem for at bruge tiden på landevejen. Dine opgaver Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-hjælpere og -assistenter. Som SOSU-hjælper får du til opgave at yde pleje og praktisk hjælp ud fra den rehabiliterende tanke. Herunder at motivere borgeren til at udvikle, vedligeholde og bevare hverdagsfærdigheder gennem aktivitet og træning at introducere borgere til at bruge hjælpemidler og IT-baserede værktøjer at observere borgerne i forhold til ændringer i trivsels- og sundhedstilstand og bidrage med denne viden på TOBS- tavlemøder at indgå i tværfaglige rehabiliteringsforløb at kommunikere med borgere og kolleger via digitale løsninger såsom skærmopkald. Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedshjælper brænder for at arbejde med borgere i deres eget hjem og har respekt for borgere, pårørende og kolleger er ansvarsbevidst og vægter professionel kvalitet og faglig indsats højt kan bruge digitale løsninger så som smartphones, tablet og computer. Både som redskab til tværfaglig sparring, men også i dialogen med borgeren via skærmbesøg har kørekort. Vi kan tilbyde, at du får en god introduktion til dine opgaver en spændende, udfordrende og givende arbejdsdag mulighed for til at sætte dine kompetencer i spil i hverdagen hos borgerne og via TOBS--tavlemøder supervision og sparring med de daglige kolleger og nærmeste leder et godt arbejdsmiljø med fokus på en høj social kapital - tillid, retfærdighed og samarbejde - i en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt mulighed for at udvikle dig i dit job både i dag og i fremtiden, da vi er en organisation med gode interne udviklingsmuligheder. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er med ansættelse i Aften Nord, i Aftenvagt. Der er tale om fastansættelse. Det ugentlige timetal er 30 timer, og du skal påregne at arbejde hver anden weekend. Mødested er Nygade 23 C, Aabenraa. Mødetid er enten kl. 15-23 eller kl. 16-24. Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Hvis du vil vide mere Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til driftsleder Marianne Bølund Raeder på telefonnr. 7376 7832 eller pr. mail; mvr @aabenraa.dk Ansøgning Ansøgningsfristen er den 18. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest den 30. januar. december 2022. Send din ansøgning via linket. I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv . Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.