Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers søger fra 1/3-2023 en Ledende overlæge med Specialeansvar, Endokrinologi.

  • Region Midtjylland
  • Skovlyvej 15,8900Randers,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers søger fra 1/3-2023 en Ledende overlæge med Specialeansvar, Endokrinologi. Vi leder efter en ny kollega som vil være vores Ledende overlæge med Specialeansvar for vores endokrinologiske enhed. Medicinsk afdeling i Randers har værdierne ordentlighed og faglighed i centrum. Vi arbejder hver dag i fællesskab på, at det er disse værdier, som er i centrum for en bæredygtig afdeling. Vi ønsker, en kollega hvor stærk faglighed går hånd i hånd med, gode kommunikations evner, et ønske om at samarbejde tværfagligt, også ud over medicinsk afdelings grænser, samt har et talent for ledelse. En kollega som vil deltage i vores ledelsesgruppe og være med til at påtage sig et medansvar for at lede hele medicinsk afdeling – leder af en enhed, men del af en helhed. Du skal være i spidsen for vores endokrinologiske enhed, som består af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, delt sårklinik med Ortopædkirurgisk afdeling, en nystartet PCSO klinik i samarbejde med Afdelingen for Kvidesygdomme og vores rolle som Steno Partner Hospital. Vores endokrinologiske gruppe består lige nu af 4 speciallæger og 2 HU læger, men vi forventer, at denne gruppe udvides over de næste år. Vagtfunktionen er som medicinsk speciallæge i Akutafdelingen, hvor man fungerer som gatekeeper til medicinsk afdeling, med vurderinger af medicinske patienter sammen med et medicinsk vagtlag. Vagtbelastningen er ca. 3 vagter på 2 måneder, samt hver 10. weekend i en stuegangsfunktion lørdag og søndag. Vi forventer, at du til stadighed deltager i udvikling af de tre funktioner, som Medicinsk afdeling hviler på: patientbehandling, forskning og uddannelse både personligt og for afdelingen. Om afdelingen og hospitalet i øvrigt: Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling. Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker, samt stor aktivitet i akutafdelingen. Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet endokrinolog også specialerne reumatologi, gastroentero/hepatologi, kardiologi, geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin, som hver har en specialeansvarlig overlæge. Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH, samt en diagnostisk klinik. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest. Ved ønske om yderligere oplysninger:  Cheflæge Pernille Sarto, Medicinsk afdeling ( persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01 ) Ansøgningsfrist 31. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.