Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske Hjerte sengeafsnit

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at opnå stærke kompetencer indenfor sygeplejen til patienter med hjertesygdom, i en afdeling hvor introduktion er tilrettelagt den enkelte, og hvor der værnes om det gode kollegiale samarbejde, med stor omsorg for patienterne og hinanden, så har vi jobbet til dig. Da vi af flere omgange har haft "besøg af storken" søger vi sygeplejersker til vikariater med ansættelse pr. 1/2-2023 eller snarest derefter. Lidt om Hjerte Sengeafsnit (HJSA) HJSA er en del af Hjertesygdomme i Hospitalsenheden Gødstrup, som ud over sengeafsnittet også består af Hjerteklinikken i Gødstrup, Ringkøbing og Center for Sundhed i Holstebro samt Hjerteforskning. https://www.instagram.com/hjertesygdommevest/ Personalegruppen i HJSA består af 60 sygeplejersker med ½-40 års erfaring. Udover storkens besøg har vi ingen vakante stillinger. Flere sygeplejersker har tilknytning til Hjerteklinikken i HjerteOP, og flere af klinikkens sygeplejersker har vagter i HJSA. Det gode samarbejde på tværs giver en god dynamik, og et bredt erfaringsgrundlag som er med til at højne kvaliteten og skaber gennemsigtighed i patientforløbene. HJSA er normeret til 32 patienter fra 07.15-21.00 og 27 patienter resten af døgnet. De visiterede patienter modtages hele døgnet direkte i afsnittet. Således veksler arbejdet med at varetage plejen i sengeafsnittet og i Hjerteakutafsnittet. Patienterne har en gennemsnitlig indlæggelsestid på ca. 3 døgn – som strækker sig fra en indlæggelse på få timer til flere uger. Ikke en dag er ens, derfor sammensætter vi plejens kompetencer efter patienternes behov, og vi er fleksible i plejeformen fra vagt til vagt. I marts 2022 flyttede vi til et helt nyt Hospital i Gødstrup. Her nyder patienterne og vi godt af de nye rammer fx enestuer med eget bad og toilet, loftlift på alle stuer samt et nyt madbestillingssystem der retter sig mod patienternes behov. Vi er faldet rigtig godt til og nyder hverdagen i de nye rammer. Hjerte Sengeafsnit er et afsnit i konstant udvikling, flytningen har budt på mange spændende forandringer, meget har vi kunne forudse, andet krævede nytænkning og justeringer, for at give patienterne de bedste forløb, og ikke mindst for at bevare et godt arbejdsmiljø for personalet. Vi arbejder med patientnær og tidstro dokumentation med fokus på Hospitalsenheden Gødstrups pejlemærkerne omkring patient- og pårørende inddragelse; · Altid med mig, altid for mig. · Ingenting om mig, uden mig. · Hvad er vigtigt for mig. · Jeg vil gerne inddrages – spørg mig hvordan. Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder. ·         Fortæl løbende hvad der sker – og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår. Vi arbejder systematisk med kompetenceudvikling på alle kompetenceniveauer, hvor vi med fokus på hver enkelt, har et kompetenceudviklingsprogram der gennem samtaler og skriftligt materiale sikre, at den enkelte opnår de kompetencer der kræves i HJSA. Disse kompetencer anvendes ligeledes i vagtplanlægningen, således vi altid har de rette kompetencer i hver vagt. Vi afholder undervisning for vores nyeste kollegaer i sygeplejen til patienter med hjertesygdom, EKG, EPJ og screeninger. Derudover holder vi ad hoc. simulationstræning ved vores simulationsinstruktør, intern træning i forflytninger, ALS-træning, SKIK uddannelsesdag "Sygeplejefaglig Kvalificering af Individuelle Kompetencer", interne samt eksterne kurser indenfor det kardiologiske speciale. Vi søger sygeplejersker, som: ·    Kan lide at arbejde i en tempofyldt og omskiftelig hverdag, hvor et godt kollegialt samarbejde er i højsæde ·    Vægter fagligheden høj ·    Har klinisk praktisk erfaring indenfor sygeplejen ·    Har lyst og engagement til at udvikle den kardiologiske sygepleje ·    Er handlekraftig, har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at efterleve de personalepolitiske retningslinjer ·    Er ansvarlig, mødestabil, fleksibel, imødekommende, omstillingsparat, positiv og engageret ·    Medvirker til sammenhængende og sikre patientforløb, hvor patient inddragelse er i fokus ·    Har gode pædagogiske kompetencer og hurtigt kan skabe god patientkontakt ·    Brænder for sygeplejen omkring den multikomplekse patient ·    Har gode relationelle og kommunikative kompetencer ·    Har gode tekniske, instrumentelle og IT-egenskaber Vi kan tilbyde dig: ·     Et afsnit i rivende udvikling ·     En spændende hverdag, hvor foranderligheden er stor ·     Et afsnit hvor opgaverne er mangeartede, og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed ·     Mange spændende muligheder for at skabe sammenhængende og gode patientforløb ·     Struktureret oplæring inden for det kardiologiske speciale, med et kompetenceudviklingsprogram, der giver plads til individuelle forskelle ·     Kompetenceudvikling gennem simulationstræning mm. for at sikre den sygeplejefaglig kvalificering af individuelle kompetencer ·     Undervisning, interne kurser, hjælp til dannelse af læsegrupper, og få en "buddy" ·     Et arbejdsmiljø, hvor trivsel og kvalitet vægtes højt ·     Fantastiske kollegaer, med en god portion humor og hvor du aldrig står alene ·     En kultur som er præget af ordentlighed, gensidighed, tillid og omsorg ·    En stilling på 37(34) timer ugentligt i blandede vagter. Der er mulighed for at indgå lokalaftale vedrørende afspadsering af vagttillæg, så ugentligt timetal nedsættes til fx 34 eller 32 timer pr uge. Det tilstræbes skiftevis 12 og 8 timers vagter hv. 3. weekend, eller 12 og 8 timers vagter hv. 2 og hv. 4 weekend, samt mulighed for hv. 2. weekend i 8 eller 12 timers vagter. Stillings og funktionsbeskrivelse Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lone Øgendahl Munkholm 51252306 eller mail lomunk@rm.dk Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning, gerne et billede af dig, dit CV, samt andre relevante bilag. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15/1-22 Samtaler afholdes løbende. https://www.instagram.com/hjertesygdommevest/ Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.