Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du arbejde for lighed i sundhed? Så bliv socialsygeplejerske i en delt stilling på Sygehus Lillebælt, Kolding & Vejle Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Sygehusvej 24,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at forbedre socialt udsatte patienters indlæggelse og udskrivelse, og bidrage til arbejdet med at skabe lighed i sundhed? Så er du vores nye socialsygeplejerske! Vores socialsygeplejerskeordning retter sig mod socialt udsatte patienter og deres forløb fra indlæggelse til afsluttet behandlingsforløb. Sygehus Lillebælt har siden januar 2021 haft socialsygeplejersker, og vi er allerede nu en integreret del af behandlingstilbuddet. I stillingen varetager du funktionen på hele Sygehus Lillebælt, som inkluderer Kolding og Vejle sygehus. Du vil få ansvaret for funktionen på Vejle sygehus og deler ansvaret på Kolding sygehus med den nuværende socialsygeplejerske i et tæt samarbejde.  Vi forestiller os at du vil være have halvdelen af din arbejdstid på Vejle sygehus. Dine opgaver som socialsygeplejerske Du understøtter socialt udsatte patienter i at gennemføre det sundhedsfaglige behandlingsforløb, ved at skabe tryghed og overblik for patienten og støtte den gode udskrivelse. Du tager udgangspunkt og afsæt i den udsatte patients behov og ikke udelukkende den somatiske problemstilling. Dit møde med patienten er baseret på anerkendelse, integritet, værdighed og rummelighed, så patienten føler sig set, hørt og inddraget i behandlingsforløbet som en aktiv og kompetent person. Du koordinerer relevante behandlingstiltag for socialt udsatte patienter og bidrager til gode sektorovergange. Du skaber bindeled mellem sygehuset, kommunerne og andre aktører ved at vurdere og beskrive behov og relevante tiltag. Du er en hjælp for både den udsatte patient, og i høj grad også for det øvrige personale. Du vejleder og underviser, i tæt samarbejde med din socialsygeplejerskekollega, sundhedspersonalet i abstinens-, substitutions- og smertebehandling samt rusmidler. Du har indgående kendskab til målgruppen, de kommunale tilbud og frivilligområdet. Gennem disse indsatser er du rollemodel for dine sundhedsfaglige kolleger i forhold til, at støtte den enkelte socialt udsatte patient i det individuelt bedste behandlingsforløb. Vi tilbyder dig En stilling med mulighed for at skabe et mere rummeligt sundhedsvæsen, hvor der er plads til patienter med sociale kompleksiteter. En grundig introduktion, hvor vi tilrettelægger et individuelt oplæringsforløb for dig, som du får indflydelse på. Et tæt samarbejde med Sygehus Lillebælts anden socialsygeplejerske, som primært er på Kolding Sygehus. At indgå i et fagligt netværk med socialsygeplejersker i Region Syddanmark på tværs af somatik og psykiatri. Netværket arbejder med at optimere behandlingsforløbene for hjemløse og socialt udsatte patienter. Derudover vil du også indgå i et nationalt samarbejde med landets øvrige socialsygeplejersker. Et arbejde i et spændende, komplekst og dynamisk miljø, hvor faglig kvalitet og uddannelse har høj prioritet. Vi forventer, at Du er uddannet sygeplejerske og har klinisk erfaring med socialt udsatte borgere/patienter. Det er en fordel at have viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse problemer færdes. Du har kendskab til både service- og sundhedsloven, og du holder dig ajour med de indsatser og tilbud, der findes til socialt udsatte patienter. Du er en koordinerende praktiker. Du kan skabe overblik, prioritere og planlægge. Du kan arbejde selvstændigt, systematisk, er selvledende og har gennemslagskraft. Du evner at tænke kreativt og finde pragmatiske løsninger. Du har organisationsforståelse og gerne bred erfaring fra flere sektorer. Du samarbejder naturligt med alle faggrupper. Du har gode relationelle færdigheder og kan let skabe tillidsfulde relationer til både patienter og kollegaer. Du bidrager med godt humør. Vi arbejder for det gode arbejdsmiljø og ønsker, at du også arbejder aktivt for dette. Du har drive og lyst til at blive specialist og påvirke sundhedssystemet til bedre håndtering af socialt udsatte patienter. Du tør udfordre sundhedsvæsenet, men er samtidig tålmodig og ved, at ting tager tid. Du er indstillet på at indgå i nye projekter og forandringsprocesser. Du er bevidst om vigtigheden af, at være en aktiv del af den store sammenhæng i den tværfaglige opgaveløsning for den akutte patient. Du er interesseret i at arbejde for at være en integreret del af hele personalestaben. Vores tilgang Socialt udsatte har ofte samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter såsom hjemløshed, forbrug af rusmidler og/eller psykisk sygdom samt oplevelse af stigmatisering og marginalisering. Vi tager afsæt i en skadesreducerende tilgang. Ved at anvende skadesreduktion som metode i sygeplejen anerkender vi, at ikke alle patienter kan modtage den tilrettelagte behandling lige, men har behov for et særligt tilrettelagt behandlingsforløb. Sygeplejen er derfor kendetegnet af en anerkendende tilgang baseret på den nyeste viden om socialt udsatte patienters komplekse sundhedsmæssige- og sociale problemer og eventuelle forbrug af rusmidler. Vil du vide mere? Vil du høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsygeplejerske, Jannie Falk Bjerregaard på telefon: 28 43 13 34, eller socialsygeplejerske Tina Poder på telefon 29 11 81 57 Løn- og ansættelsesvilkår Det er en fast fultidsstilling med arbejdstid, der primært ligger i dagtimerne på hverdage.  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat fra 1. marts 2023. Der indhentes børneattest inden endelig ansættelse. Ansøgningsfrist og samtaler Ansøgningsfristen er den 22. januar 2023. Vi holder ansættelsessamtaler den 27. januar fra kl. 11.30.