Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tosprogskonsulent/logopæd til Pædagogisk Psykologisk Udvikling (PPU), Vejen Kommune

  • Vejen KommuneBørn, PPU & Sundhedspleje
  • Stadionvej 15,6650Brørup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tale-høreteamet i Vejen Kommune søger kollega til en nyoprettet stilling som tosprogskonsulent og logopæd - 37 timer ugentligt med start 1. marts 2023. ·         Brænder du for at understøtte udviklings- og læringsmiljøer for alle børn, hvad enten det er børn med ét, to eller flere sprog? ·         Har du fokus på tidlige indsatser? ·         Vil du være med til at gøre en forskel for børn med sproglige udfordringer? PPU består af logopæder, tosprogskonsulent, ressourcepædagoger og psykologfaglige medarbejdere Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø præget af faglighed, åbenhed, dialog og et fællesskab, hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet. Vores ambition er altid at handle klogt, rettidigt og tværfagligt – til gavn for børn og deres familie. Vi tror på, at børn udvikler sprog i tætte relationer og meningsfulde fællesskaber. Derfor er en af dine vigtigste opgaver at være sparringspartner for forældre og pædagogisk personale, med afsæt i en anerkendende tilgang. Vi er ambitiøse og arbejder kontinuerligt med at understøtte gode pædagogiske læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber for alle børn. Vi sætter en ære i at være relevante og eftertragtede samarbejdspartnere for børn, unge, deres familier samt øvrige fagprofessionelle. Vi forventer, at du •   Er uddannet logopæd eller har en relevant diplomuddannelse med speciale inden for tale og sprog. •   Er fagligt velfunderet i tosprogsområdet med viden om og interesse for tilegnelse af dansk som andetsprog. •   Har interesse for barnets kulturelle forankring og kan anvende dette som ressource i understøttelsen af pædagogiske sprogindsatser. •   Er fleksibel og udviklingsorienteret. •   Kan arbejde forebyggende og har erfaring med konsultativt arbejde. •   Kan omsætte teoretisk viden til praktisk pædagogik for børn, forældre og pædagogisk personale. •   Har blik for og lyst til at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde. •   Kan arbejde selvstændigt, prioritere i opgaverne og styre kalenderen. •   Har interesse for logopædiske specialiseringer som fx hørelse eller stammen. Dine arbejdsopgaver vil primært være •   Sparring, vejledning og understøttelse af pædagogiske og didaktiske indsatser omkring tosprogede børn i dagtilbud. •   Vejledning i forbindelse med sprogvurderinger og aktiv anvendelse af data som afsæt for udviklende læringsmiljøer •   Øget fokus på forældresamarbejde omkring kultur,   modersmål og sprogtilegnelse •   Udvikling af sprog- og læringsmiljøer i tæt samarbejde med pædagogisk personale. •   Udvikling af forebyggende og konsultative indsatser i et   tværfagligt samarbejde med andre fagkollegaer. •   Logopædagogiske opgaver såsom udredning, opfølgning og revurdering. •   Direkte logopædiske interventioner med inddragelse af forældre. Vi tilbyder •   Tæt samarbejde med teamets tosprogskonsulent 6-18 år •   En organisation, der vægter tidlig indsats og udvikling af sammenhængende indsatser. •   Et fagligt dygtigt, engageret, nysgerrigt og velfungerende team, der kontinuerligt har blik for barnet og den unges udvikling, læring og trivsel i tæt samarbejde med de nære relationer. •   Et fagfællesskab, hvor vi hjælper, sparrer og støtter hinanden, og hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet. •   Et team, der arbejder målrettet med præcisering af teamets indsatser og ydelser •   En faggruppe med masser af humor. •   Mulighed for at påvirke egen arbejdssituation. •   Gode betingelser for kompetenceudvikling – vi er alle Hanen certificerede og den certificering vil også være en mulighed for dig. •   Faste sparringsforløb med Sprogklar. Lidt om os PPU er organisatorisk forankret i Børn, PPU & Sundhedspleje, som er fysisk placeret på Områdekontoret i Brørup. Vi er en bredt sammensat afdeling bestående af sundhedsplejersker, ressourcepædagoger, tale-/hørekonsulenter, psykologfaglige medarbejdere og dagtilbudsområdet med Dagplejen, 3 områdeinstitutioner samt Sløjfen, som er et specialpædagogisk dagtilbud/videnscenter. Derudover er vi en del af det store fællesskab på Brørup Områdekontor sammen med afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid samt Familier, Handicap & Socialpsykiatri. Hvis du nu er blevet nysgerrig og gerne vil vide endnu mere om jobbet og om os er du velkommen til at kontakte koordinator for tale-/høreteamet Lis Noer på tlf. 30 92 33 37 eller leder for PPU Rasmus Schmidt på tlf. 24 79 52 64 Du kan læse mere om os på www.vejen.dk Løn og ansættelse Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest. Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup. Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist mandag 16. Januar 2023 Der afholdes ansættelsessamtaler fredag 20 januar 2023 Tiltrædelse 1. marts 2023