Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstillinger i psykiatri ved Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde i en afdeling, som ambitiøst arbejder med at højne kvaliteten i indlæggelsesforløbene og lægger stor vægt på samarbejdet med patienterne? Så har Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien fire introduktionsstillinger (6600-41-50-i-02, 6600-41-50-i-04, 6600-41-50-i-08, 6600-41-50-i-09) i psykiatri ledige til besættelse 1.februar og 1.marts 2023 eller efter aftale. Om Afdeling for Psykoser Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion. Afdelingen er placeret i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb. Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed. Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. Afdeling for Psykoser lægger stor vægt på uddannelse, og tilbyder ”introduktionskursus i psykiatri”. Der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus, konflikthåndteringskurser og vejlederuddannelse for yngre læger, undervisning i Sundheds-og Psykiatrilov samt selvfølgelig supervision. I-lægerne vil få ansvar for behandlingsforløb under supervision og blive introduceret til brugen af diagnostiske redskaber. Uddannelsen i stillingen er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til uddannelsesprogram for I-læger. Kun ansøgere med godkendelse til selvstændigt virke som læge i Danmark bliver taget i betragtning til de ledige stillinger. Løn i henhold til aftale mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig ledende overlæge Marie Behrndtz Brandsborg på telefon 4012 9253 samt ledende overlæge Bente Brysting på telefon 2340 3835, hvis du vil høre lidt om arbejdsdagen for yngre læger i afdelingen. Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via psykiatriens hjemmeside Ansøgningsfrist: 4.januar 2023. Ansættelsessamtaler: Der bliver løbende afholdt ansættelsessamtaler til og med 13.januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.