Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Centerleder for Socialcenteret, hvor borgerinddragelse, tværfagligt samarbejde og faglighed går hånd i hånd

  • Syddjurs Kommune
  • Hornslet eller Ebeltoft,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Syddjurs Kommune søger pr. 1. marts 2023 en engageret Centerleder til Socialcenteret. Du bliver leder for en afdeling, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt med fokus på den gode borgerdialog og stærke bæredygtige relationer på tværs i organisationen. Vi leder efter den helt rigtige person, og her er mod, tillid og evnen til at skabe relationer vigtigere end en bred ledelseserfaring. Hvad kan vi tilbyde dig? I Syddjurs er vi stræbsomme og nysgerrige, og vi vil lykkedes med at skabe stabil og bæredygtig drift, hvor socialcentret og samarbejdspartnere i fællesskab finder nye løsninger med borger i centrum. Vi ønsker at fastholde og udvikle den tillidsfulde borgerdialog, hvor borgeren er i centrum for indsatserne, og hvor du som centerleder medvirker til at sikre følgeskab og medansvar hos medarbejderne. Tillid og frihed under ansvar er nøgleordene for at fastholde og styrke den psykologiske tryghed i arbejdet. Du vil blive leder for medarbejdere, der alle har et højt fagligt niveau, og hvor selvstændighed og ansvarlighed er fundamentet for at skabe en arbejdsdag, hvor man lykkedes med opgaverne. I fællesskab med socialchef, dine lederkollegaer og medarbejderne i socialcentret kommer du til at stå overfor nogle utroligt spændende udviklingsopgaver de kommende år, som skal medvirke til at faglighed, økonomi, koordinerende indsatser og tværfagligt samarbejde smelter sammen til en meningsfuld indsats for vores borgere. Du bliver en del af en organisation, hvor der er en konstruktiv og tillidsfuld dialog fra det politiske niveau og hele vejen ned i administrationen, hvor dine input er værdifulde, og hvor vi har fokus på, at du lykkedes som leder. Indsatser, der står lige for døren: Vi skal implementere nyt fagsystem (SENSUM) sammen med voksenudredningsmetoden version 2.0 i 2023, med blik på at øge sammenhængen i det faglige arbejde og skabe læring via dokumentation. Vi har fokus på handleplaner, der over de næste par år skal bringe vores budget og forbrug i balance, og du får som budgetansvarlig leder af Socialcenteret en opgave i at områdets faglige og økonomiske ressourcer udnyttes hensigtsmæssigt. Videreudvikle vores tilbudsvifte på Socialområdet i dialog med vores tætte samarbejdspartnere på Familieområdet, Beskæftigelse, Sundhed & Omsorg og Børn & Læring. Fortsat udvikling og forankring af tilbuddet En indgang, som er et fremskudt og forebyggende tilbud, hvor borgere med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og deres pårørende kan møde medarbejdere fra Syddjurs Kommune. Der er allerede gode erfaringer med dette nye tværgående samarbejde, og din rolle bliver sammen med de øvrige ledere, at sikre den i organisationen. Som leder af Socialcenteret har du den daglige ledelse af afdelingens medarbejdere, hvor dine vigtigste opgaver består af at fastholde og udvikle motiverede og kvalificerede medarbejdere og sikre et attraktivt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Om socialcenteret Socialcentret består af team special og team social, som varetager myndigheden og sagsbehandling efter servicelovens bestemmelser for voksne på socialområdet. Socialcentret arbejder med rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forhold til voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med sindslidelser og/eller misbrug. Medarbejderne arbejder desuden med koordinering af komplekse borgerforløb i samarbejde med borgere, pårørende, hospitaler, praktiserende læger og andre interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder en række private leverandører. Socialcentret består af i alt 15 medarbejdere, der som udgangspunkt er socialrådgivere eller har anden relevant social/sundhedserfaring samt en fuldtids administrativ medarbejder der understøtter Socialcentret og dig som leder i de administrative opgaver. Organisatorisk er Socialcentret forankret under Velfærdsdirektøren, der også har ansvaret for Beskæftigelse, og Familieområdet. Du vil som centerleder indgå i Socialområdets centerledergruppe, som ud over socialchefen består af: Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud – Sandy Dalum Center for Social Rehabilitering – Carsten Johnsen Socialcentret – vakant Du vil – ligesom dine medarbejdere - få stor fleksibilitet i forhold til, hvordan du vil tilrettelægge din arbejdsdag, og du kan placere din arbejdsdag i enten Hornslet, Tingvej 17, 8543 Hornslet eller Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller arbejde hjemmefra med virtuelle møder. Dig som leder Du behøver ikke være en erfaren leder, men du skal have lysten og modet til at kaste dig ind i opgaven. For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du i dit personlige lederskab: Er synlig og prioriterende og kan træffe de nødvendige beslutninger. Har en tillidsbaseret ledelsesstil, hvor der arbejdes med frihed under ansvar. Er god til at skabe relationer og samarbejde på alle niveauer, både internt og eksternt. Anerkender, motiverer og involverer medarbejderne og samarbejdspartnere i opgaveløsningen. Vi ser gerne, at du kommer med relevant socialfaglig uddannelse, og gerne med lederuddannelse (eller er villig til at tage én), og samtidig lægger vi vægt på dit kendskab til serviceloven og målgruppen på voksenområdet. Ansættelsesvilkår Stillingen som afdelingsleder er fuld tid og aflønning sker gældende overenskomst. Ansøgningsfrist er den 15. januar 2023. Vi udvælger kandidater den 16. januar, hvorefter du vil få besked om første samtale der foregår den 18. januar 2023. Anden samtale er den 26. januar 2023. Der vil mellem første og anden samtale være test af kandidaterne. Til anden samtale vil der være en case, der skal besvares. Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Mads Andreasen, Socialchef på 20 33 19 36. Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format). TIPS : S yddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job . Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet. Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere. Om Syddjurs Kommune Syddjurs kommune skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Det betyder: Vi vil skabe robuste og faglige miljøer. Vi vil være åbne, lydhøre og hylde de kreative og gode idéer. Vi tror på, at trivsel skaber engagerede og dygtigere medarbejdere og forventer derfor, at ledelse og medarbejdere er i dialog om de bærende værdier på arbejdspladsen.