Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kildegade 52 søger bostøtte-medarbejder til vikariat samt timelønnede vikarer.

  • Horsens Kommune Center for Psykiatri og Socialt udsatte
  • Vesterled 3,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vikariatet er fra  1. marts til 31. august 2023 og er på 30-37 timer/uge. Vikarvagterne som timelønnet vikar aftales efter behov. Kildegade 52 er et midlertidigt døgntilbud i Horsens Kommune, Serviceloven § 107. Der er 18 toværelsers lejligheder samt stort fællesstue og møderum. I Kildegade 52 bor mennesker med psykiske udfordringer. Den grundlæggende tilgang er at det enkelte menneske kan udvikle sig og mestre eget liv, med fokus på en recovery- og rehabiliterende tilgang. Kerneopgaven er at bidrage til at forløse borgernes potentiale. Det betyder at vi støtter borgerne i, at leve et så selvstændigt, aktivt og værdifuldt liv som muligt, med minimeret behov for offentlig hjælp. Med udgangspunkt i deres individuelle behov, ønsker, drømme og mål. Vi forventer af dig: At du har uddannelse som social og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller sygeplejerske. Som timelønnet vikar kan du også være under uddannelse inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige område. At du har socialpsykiatrisk viden og erfaring og holder dig orienteret om dels den faglige udvikling på området og om vores organisation. At du bidrager positivt og konstruktivt til samarbejdet og udviklingen af dit team, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt. At du er loyal over for beslutninger på alle niveauer og bidrager, hvis du kan se en bedre løsning. Vores tilgang er at borgerne mødes med forventninger og tro på, at de kan få det bedre. Derfor er det vigtigt at du har fokus på at løsninger findes i fællesskab med borgeren, dine kolleger og i samarbejde med det private og professionelle netværk. Og at du i samarbejde med borgeren og dine kollegaer arbejder målrettet ud fra de opstillede mål. Der kan til tider opstå et markant pres og derfor er det nødvendigt at du besidder tilstrækkelig resiliens til håndtere det, uden at blive kynisk eller forrået. Vi har både mentorordning, faglig vejledning og supervision, der støtter og udvikler dig i dine funktioner. I din omgang med borgere, pårørende og kolleger er det vigtigt, at du er bevidst om, at du er kulturbærer og formidler bostedets kultur og at du er bevidst om din adfærd/påvirkning på arbejdspladsen. Arbejdets indhold: Bostøtte. Støtte til at strukturere og overskueliggøre dagligdags gøremål i. f. m. at bo i egen bolig. Støtte borgerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk, herunder følge til lægeordineret behandling, spise sund kost, dyrke motion og følge en naturlig døgnrytme. Støtte borgeren til at fastholde og udvikle sit sociale netværk individuelt og i gruppe. Administrative opgaver og skriftlig dokumentation. Samarbejde med borgerens netværk, her bruger vi bl.a. Åben Dialog Netværkssamtaler. Vejledning af elever og studerende. Vi kan tilbyde: En arbejdsplads hvor nøgleordene er åbenhed, dialog, refleksion og anerkendelse. Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø, hvor humør og humor er vigtigt. Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt team. Gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Introduktion med mentorordning, faglig vejledning, supervision. Kildegade er en del af Center for Psykiatri og Social udsatte. Du kan læse mere om Kildegade 50-54 samt vores øvrige aflastning og botilbud | Horsens Kommune Kontakt Spørgsmål til stillingerne kan rettes til Tilbudsleder Hanne Anderson tlf. 20 34 76 80. Det praktiske Tiltrædelse 1. marts 2023 evt. tidligere hvis du kan. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Angiv om du kun søger vikariatet eller de timelønnede vikartimer eller begge dele, når du søger. Der er ansøgningsfrist: 20. januar 2023 Vi indkalder løbende timelønnede vikarer til samtale og afholder ansættelsessamtaler til vikariatet d. 25. januar.