Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemødre til Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Sygehusvej 24,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger nye kolleger; både dig med erfaring og dig, der er nyuddannet til sommer 2023 Der sker så meget godt på fødselsområdet i Region Syddanmark. Vi har en visionær ledelse, som sammen med vores dygtige kolleger står klar til at byde DIG velkommen, så alle de gode tiltag kan komme ud at leve hos de gravide og fødende familier i Trekantsområdet: Foruden de fagligt tilbud til patienterne, har vi fokus på din trivsel, og vi indleder det nye år med en række udviklingstiltag med særligt fokus på at løfte på det følelsesmæssige områder af jordemoderarbejdet. Vi tilbyder blandt andet: Samtaler ved jordemoder, som er uddannet psykoterapeut; efter nyansættelse, traumatiske forløb eller andet i dit liv, som kan påvirke din arbejdsmæssige trivsel Fokus på din kropslige trivsel i et arbejde med høje følelsesmæssige krav ved psykomotorisk terapeut, som vi har ansat i en projektstilling. Supervision med jordemoder samt psykoterapeut ca. 1 gang månedligt Videreudvikling af faglige teams inden for de forskellig faglige områder i afdelingen Videreudvikling af skema, planlægning og ressourcer vedr. sammenhæng mellem arbejdsliv- og privatliv. Vi ved hvor vigtigt det er for dig som menneske, vi lytter, vi er fleksible og vi vil gerne skabe god sammenhæng mellem dit privat- og arbejdsliv. Hvad kan vi tilbyde Vi har 6 faste stillinger på fuld tid til besættelse pr. 1.3.2023 eller snarest derefter. Du er meget velkommen til at søge, hvis du bliver færdiguddannet til sommer. Som jordemoder hos os kan du udfolde dine jordemoderkompetencer til fulde – både hvis du er nyuddannet og en mere erfaren jordemoder.  Vi er en mellemstor specialafdeling med jordemødre i mange forskellige funktioner, som tilgodeser et dynamisk og varieret jordemoderliv. Du kan fx kombinere dit arbejdsliv indenfor: Fødeafsnit med omkring 3.300 fødsler i 2022 Graviditets senge (indlagte svangre med komplikationer) Igangsættelsesklinik og klinik for akutte ambulante patienter Sonografi som del af vores dygtige føtalteam Tidlig barselspleje af fødende, som udskrives indenfor 24 timer efter fødslen Hjemmebesøg til tidligt udskrevne, inkl. hælblodprøve, hørescreening og efterfødselssamtale i hjemmet Efterfødselsklinik til vurdering af bristninger, hælblodprøve, hørescreening og efterfødselssamtaler Fødsels- og familieforberedelse – både virtuelt og fremmøde på mindre hold –og med tilkobling af psykomotorisk terapeut Jordemoderkonsultationer inden for basisgravide, fødselsaftaleteam, tvillinger, ammesamtaler, gravide med overvægt, diabetes og andre sårbarheder. Dette i hele Trekantsområdet, og måske tæt på der, hvor du bor. Ud over alt det faglige, er involvering i afdelingens udvikling og det kollegiale af stor betydning hos os. Vi har en jordemodergruppe, som støtter hinanden, og bidrager til et godt arbejdsmiljø, dels på arbejdspladsen, men som også har et stort hjerte for at bidrage til arbejdsmiljøet i fritiden. Du skal ikke blive overrasket, hvis du inviteres på jordemoderkaffe, at deltage i et løb med dine kollegaer, at gå ture sammen, at være i en jordemoder-mødregruppe eller at spise sammen inden en vagt. Vores kendetegn er en stærk kollegial ånd omkring faget, men ligeså meget omkring hinandens velvære på en arbejdsplads hvor tætte relationer, følelser og fagligheder er på spil. ”Hos os er vi alle lige – vi griner, græder, knokler og hygger sammen. Når jeg møder ind i vagt smiler jeg altid, når jeg ser hvem der er i vagt ud over mig. Jeg har verdens skønneste, skøreste og dygtigste kollegaer” Anne, jordemoder siden 2014 Vi har koordinerende jordemødre hele døgnet, som er med til at sikre en tryg opstart som nyansat, men som også er garant for et højt fagligt niveau til sparring, uanset din anciennitet og faglige erfaring. Nyuddannede jordemødre tilbydes grundig introduktion – både til faget som ny jordemoder, og til ansættelse i vores afdeling. Vi er en afdeling med en god faglig kultur for forbedring og faglig sparring inden for det enkelte forløb, men som også i en større og bredere forstand ønsker at gå forrest i at forbedre fødselsbetjeningen gennem forskning, kompetenceudvikling og innovation med brug af dine gode ideer. Vi er en afdeling med stort fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og forståelse for hinandens kompetencer, vi har et tæt samarbejde med både læger, sygeplejesker og sekretærer. Vi er også en afdeling som uddanner fremtidens kolleger, og du får mulighed for at bidrage til uddannelse af jordemoderstuderende, medicinstuderende, uddannelseslæger, ambulanceredder-elever m.v Vi tilbyder STAN-undervisning og certificering Vi tilbyder Akupunktur-kursus Vi tilbyder et ekstra løft til basislønnen i form af et funktionstillæg, der udmøntes allerede fra dit 2. år og 4. år som vagtbærende jordemoder ved Region Syddanmark. Vores ønsker til dig Er uddannet jordemoder med dansk autorisation Er engageret, fagligt dygtig og ønsker at bidrage til at løfte fagligheden Kan arbejde selvstændigt i forhold til jordemoderens virksomhedsområde og tør påtage sig det fornødne jordemoderansvar også i samarbejdet med afdelingens læger ved komplikationer. Har lyst og kompetence til at byde ind på de udviklingsmuligheder, der er i afdelingen Er jordemoderfagligt visionær med stort fokus på patientinvolvering og det sammenhængende patientforløb Er en god teamspiller, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og vores (lærings)kultur Er fleksibel og omstillingsparat – og god til at samarbejde på alle niveauer Har humor, gode pædagogiske, empatiske og kommunikative evner Hvis du arbejder i lægepraksis, er selvstændig eller har anden funktion, som kan kombineres med arbejde hos os, er du meget velkommen til at kontakte os, for en snak om muligheder med en delt ansættelse. Løn- og ansættelsesforhold Aflønning sker efter gældende overenskomst og med den særlige honorering, som er aftalt for vagtbærende jordemødre i Region Syddanmark. Ansøgningsfrist : 20. januar 2023, samtaler er planlagt til 25. januar 2023. Vi er dog åbne for løbende samtaler, så tidspunktet kan aftales ud fra dine muligheder. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at besøge os for at se afdelingen, inden du søger. Har du spørgsmål Du er meget velkommen til at kontakte: Vicechefjordemoder Stine Storm, tlf.: 76362476 / mail: stine.storm@rsyd.dk Konstitueret vicechefjordemoder Louise Simsick, tlf.: 21172702/ mail: louise.oddershede.simsick@rsyd.dk Chefjordemoder Anne Uller, tlf. 40423062/ mail : anne.uller2@rsyd.dk Om Afdelingen Du kommer til at indgå i en afdeling med ca. 100 kompetente og engagerede jordemødre. Der er tradition for, at vi løfter i flok. Der er humor og arbejdsglæde i en travl hverdag, og et både tæt og trygt tværfagligt samarbejde med vores dygtige læger. Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus er en af landets større specialafdelinger inden for kvindesygdomme, graviditet, fødsel og barselspleje. Afdelingen har ca. 250 ansatte og ca. 3400 fødsler årligt. Vi er en robust organisation, baseret på tillid, samhørighed og høj faglighed. Afdelingens vision er at levere kvalitet i topklasse og være en rejse værd, både for patienter og personale. Derudover uddanner vi fremtidens sundhedspersonale og udøver forskning og udvikling inden for det obstetriske og gynækologiske område.  Sygehus Lillebælt er en organisation, der arbejder med udgangspunkt i værdierne respekt, ordentlighed, samarbejde og excellence. Fælles for os alle er, at vi sætter patienten først, gerne går forrest og gør vores arbejde bedre i dag end i går. Du kan læse om afdelingen på http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118