Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

En helt særlig stilling som sektionsleder for akutfunktionen og det udekørende nathold i Svendborg Kommune

  • Svendborg KommuneAkutfunktionen
  • 5700Svendborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvis du har hjerte for ældreområdet og faglig udvikling af det nære sundhedsvæsen, så er det nu Svendborg Kommune kan tilbyde dig et spændende lederjob i en velfungerende organisation. Som leder af den døgndækkende akutfunktion og det udekørende nathold har vi brug for både dine udviklende, strategiske og driftsmæssige ledelseskompetencer. Faglig ledelse og strategisk udvikling er helt central for den fortsatte udvikling af såvel medarbejderne i sektionen som af det samlede ældreområde. Du samarbejder med planlæggeren for natholdet samt de stedfortrædere og mentorer, som sikrer en god introduktion af nye medarbejdere. Områdekontoret bistår med administrative opgaver og i ældreområdets stab, er der konsulenter, der bistår dig med eksempelvis udviklingsopgaver, kvalitetssikring og faglige spørgsmål. Desuden kan du få sparring af kompetente HR-konsulenter og økonomikonsulenter. Kollegialt bliver du en del af et lederteam med 6 nære kollegaer, som arbejder tæt sammen om at løse opgaverne. Endvidere bliver du en del af teamet med sygeplejefaglige ledere og faglige kvalitetsudviklingskonsulenter, som sikrer den strategiske udvikling af sygeplejen i Svendborg Kommune. Vi designer et onboardingprogram i forhold til dine behov og forudsætninger. Du tilknyttes en mentor og der er kontinuerlige sparringsmøder med din områdeleder. Om jobbet: ·         Du bliver leder af 2 teams – akutfunktionen og det udekørende nathold. ·         Du får ansvar for faglige, strategiske og administrative opgaver. ·         Du skal indgå i den daglige drift og i forskellige samarbejdsfora på forskellige niveauer både internt og eksternt. ·         Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv. ·         Du skal være en anerkendende og dygtig personaleleder, være rollemodel og kulturbærer i forhold til dine medarbejdere. ·         Du skal facilitere møder, processer og sikre implementering af beslutninger. ·         Du skal i samarbejde med relevante fagpersoner medvirke til udvikling af akutfunktionen. ·         Du bliver ansvarlig for overholdelse af budgetter og skal have flair for IT og gerne interesse i velfærdsteknologiske løsninger. Vi anvender omsorgssystemet Nexus. Hvad tilbyder vi? Akutfunktionen består af 14 kompetente sygeplejersker med specialerfaring. Sygeplejerskerne dækker Svendborg Kommunes plejecentre og hjemmepleje hele døgnet. Sygeplejerskerne arbejder meget selvstændigt og tilrettelægger selv deres daglige opgaver. Der er stor interesse for akutfunktionen og det er et område, som vi i de kommende år forventer udvikles med nye opgaver i takt med åbning af NYT OUH. Det udekørende nathold dækker hjemmeplejen i Svendborg Kommune og består af 16 social- og sundhedshjælpere, assistenter og vikarer. Der er desuden altid 1 udekørende sygeplejerske på vagt om natten, der i tæt samarbejde med akutfunktionens sygeplejerske løser opgaverne. Nattevagterne kører efter kørelister med visiterede opgaver. Akutfunktionen og det udekørende nathold er organisatorisk en del af Hjemmepleje Vest, som består af 7 sektioner: hjemmepleje, rehabilitering, sygepleje og områdekontor. Du refererer til områdelederen og indgår i et lederteam. Du får faste dialogmøder med områdeleder, ugentlige ledermøder med områdeleder og sektionslederkollegaer. Vi lægger stor vægt på en ledelseskultur, der giver mulighed for at balancere mellem arbejdsliv og privatliv. Og det skal være rart at gå på arbejde. Om dig: Vi ønsker os, at du ·         er uddannet sygeplejerske evt. med en overbygning som kandidat eller master. ·         har erfaring med ledelse og gerne fra den primære sektor. ·         kommunikerer tydeligt ud, hvad du står for som leder både i ord og handling. ·         har tydeligt blik for det strategiske og organisatoriske perspektiv og kan understøtte den igangværende kultur og udvikling på Ældreområdet i Svendborg Kommune. ·         hviler i dig selv og i lederrollen. ·         reagerer på optræk til konflikter og løser dem via dialog. ·         du er optimistisk, anerkendende og inddragende. ·         har et godt klinisk fundament, en naturlig nysgerrighed og interesse for at udvikle på fagligheden hos dine medarbejdere. ·         agerer professionelt i mellemmenneskelige relationer. ·         udøver selvstændig ledelse og samtidig ser dig selv som en del af holdet. Ansøgningen: I din ansøgning vil vi gerne læse om eksempler på: ·         Hvordan du har fokus på borgerperspektivet og det gode samarbejde med borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere ·        Hvordan du arbejder på at skabe gode relationer til medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere og hvad du gør for at skabe en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og psykologisk tryghed ·        Hvordan du indtænker innovative løsninger i din dagligdag og hvordan du arbejder med at spille dine medarbejdere og kollegaer gode ·        Hvordan du arbejder professionelt med ledelse, reflekterer og forklarer dine beslutninger Vil du vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte os. Og du må også gerne komme på besøg. Du kan kontakte områdeleder Lisbet Dahl på telefon 6223 4401/2488 6990 Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst Ved stillingens besættelse skal du kunne fremvise en straffeattest Samtaler afholdes onsdag d. 18.01.23 Der vil muligvis blive afholdt 2. samtale, som så vil tage udgangspunkt en personlighedsprofil. Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad! Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine godt 59.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.