Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i Gynækologi og Obstetrik, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed MIDT.

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som afdelingslæge i gynækologi/obstetrik ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed MIDT, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø, hvor der er mulighed for "mentorordning" ved meget erfarende overlæger? Vil du være en del af en afdeling, hvor alle faggrupper hjælper hinanden? Vil du være med til at sætte dit præg på det gynækologiske og obstetriske område i Viborg? Så har du muligheden nu. Vi ønsker stillingen besat med en dedikeret og faglige dygtig speciallæge. Vi vil tilpasse vores introduktion/oplæring/subspecialeuddannelse efter om du er "nyslået" speciallæge eller mere erfaren. Målet er et godt uddannelsesmiljø som prioriteres i hverdagen. Om stillingen Ansøger skal være speciallæge i Gynækologi og Obstetrik. Der foretrækkes ansøger der har interesse i at indgå i urogynækologisk eller i obstetrisk team. Der vil i stillingen være gode muligheder for at præge den faglige udvikling i de faglige teams. Afdelingen har tradition for et godt tværfagligt samarbejde. Der kan blive mulighed for at præge og udvikle forskningen i afdelingen. Afdelingen varetager basal udredning og behandling indenfor Obstetrik, almen gynækologi og urogynækologi. Afdelingslægen deltager i undervisningen af det lægefaglige personale og andre personalegrupper i afdelingen og i relevant omfang af personale i samarbejdende afdelinger. Herudover skal afdelingslægen medvirke til: •                At sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling og pleje •                At sikre dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet •                At sikre bedst mulig ressourceudnyttelse ved lægefagligt og tværfagligt samarbejde •                At iværksætte udviklings- og evt. forskningsopgaver og derved bidrage til fagets løbende udvikling og omdømme •                at optimere det Gynækologiske og Obstetriske patientforløb •                at fokusere på forebyggelse og sundhed i graviditet, fødsel og barsel Vagtforhold Afdelingslægen kan indgå på lige fod med afdelings vagtbærende speciallæger i en 8-skiftet bunden bagvagt på tjenestestedet. Afdelingslægen kan også i perioder skulle indgå i 8-skiftet forvagt. Vagten dækker både gynækologi og obstetrik. Det forventes at du vil bidrage positivt til udviklingen i det gynækologiske/obstetriske speciale samt indgå i et dynamisk samspil med dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes https://rm.emply.com/api-v2/file/get-content/e56a3690-3fb0-4a32-8f34-b0d38d4136dc . Om Kvindesygdomme og Fødsler Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik. Afdelingen har hovedfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.200 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer. Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi inkl. Ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet kontinensklinik. Jordemoderkonsultation foregår på 5 forskellige matrikler i afdelingens optageområde Afdelingen har velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med gynækologiske senge og barselssenge på Patienthotellet. Afdelingen har desuden barselsambulatorium på patienthotellet. Der findes et akut graviditetsafsnit med 2 svangre senge og 4 akutte ambulatoriestuer i forbindelse med fødegang i fødeafsnittet. På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion. Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse. Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Vi er i Kvindesygdomme og Fødsler meget optaget af bæredygtighed samt nye spændende virtuelle og digitale tiltag, der kan understøtte vores daglige arbejde med patienterne. Derudover forsøger vi at skabe let tilgang til data således det bliver en naturlig og integreret del af hverdagen. Ledelsesforhold Afdelingsledelsen består at en Cheflæge, en Chefjordemoder samt en Chefsygeplejerske. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Sonja Kindt tlf. 78445701 Din ansøgning Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 8. januar 2023 , med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.