Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En introduktionsstilling, stillings nummer 6630-16-61-i-01, i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og stillingen er vagtfri. Om stillingen Specialet er primært et diagnostisk speciale, der bruger en lang række forskellige undersøgelsesmetoder til at undersøge organers funktion. Fysiologisk Klinik er bemandet med 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og en læge i introduktionsstilling. Desuden er der ansat 2 hospitalsfysikere. Der er et tæt samarbejde med afdelingens bioanalytikere og sygeplejersker. Vi prioriterer undervisning højt. Der er undervisning for læger hver mandag samt onsdag morgen for hele personalet. Desuden er der flere multidisciplinære konferencer. Der er gode muligheder for supervision og læring, da alle læger arbejder i dag tid og deltager i daglige morgenkonferencer. Du får desuden gode muligheder for at indlede forskning inden for den klassiske fysiologi eller inden for nuklearmedicin. Introduktionsstillingen vil således være en god mulighed for at få et bredt indblik i fysiologi og nuklearmedicin, som kan bruges også inden for andre specialer. I forbindelse med forskningsprojekter kan arbejdstiderne laves meget fleksible. F.eks. kan der i forbindelse med ph.d. projekter aftales kombinationsstillinger med et evt. kommende hoveduddannelsesforløb. Afdelingen har inden for de seneste 5 år haft to hoveduddannelseslæger, der har afsluttet deres ph.d. forløb. Kvalifikationer Ansøgeren skal have gennemført den kliniske basisuddannelse, såfremt introduktionsstillingen søges. Ansøgere, der ønsker at fortsætte inden for specialet vil have fortrinsret til stillingen, men alle interesserede opfordres til at søge stillingen. Interesse/lyst til forskning vil blive vægtet højt, endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner. Om afdelingen Fysiologisk Klinik udfører et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicinen. Således varetager afdelingen som et af de få steder i Danmark klinisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg, ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevenekateterisationer samt højresidig hjertekateterisation, udvidede lungefunktionsundersøgelser med diffusionsmåling, måling af blodtryk i fødder og hænder, transcutan ilttensionsmåling, måling af tryk i muskelcompartments, måling af maksimal iltoptagelse under belastning, indirekte kalorimetri samt kuldeprovokationsundersøgelser. Desuden foretages stort set samtlige nuklearmedicinske undersøgelser herunder diverse SPECT/CT undersøgelser bl.a. leukocytscintigrafi og specielle ekstremitets-lymfescintigrafi undersøgelser, der kun udføres få steder i landet. Der udføres PET/CT undersøgelser med radioaktivt mærket glucose af patienter med kræft, infektioner/inflammationer og demens, samt med Rubidium til udredning af iskæmisk hjertesygdom. Området er i hastig vækst, og der forventes mange forskelligartede undersøgelser inden for PET/CT. Afdelingen har netop fået bevilget en "mini-cyclotron", samt en PET/CT scanner nr. 2. Endelig foretages målinger af knoglemineralindholdet samt af kropssammensætningen ved DEXA scanninger. Som yngre læger deltager du i alle undersøgelser og får dermed et godt indblik i afdelingens alsidige undersøgelsesrepertoire. Afdelingen har grundet de mange forskelligartede undersøgelsestyper et betydeligt tværgående samarbejde med alle afdelinger i Hospitalsenhed Midt. Specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin har i sin levetid på godt 25 år på Regionshospitalet Viborg gennemgået en rivende udvikling og er september 2019 flyttet i nye og betydeligt større lokaler med nyeste indretning og apparatur. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Klinisk Fysiologisk Afdeling. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen tlf. 7844 3355. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse, specialuddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest søndag den 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet i uge 3 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.