Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til neurorehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade hos Center for Erhvervet Hjerneskade – Lions Kollegiet (CEH)

  • Københavns KommuneGruppe 1 - Fase 3
  • Tuborgvej 181,2400København NV,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er høj arbejdsmoral, søde og dygtige kolleger samt stærk faglighed kernen for dig? Har du lyst til at arbejde i et neuro-rehabiliterende perspektiv, hvor beboernes individuelle rehabiliteringsmål tænkes ind i de daglige rutiner og gøremål? Så læs videre og fat blyanten! Hvem er vi? CEH er et højt specialiseret tilbud for voksne i aldersgruppen 18-65 år med kompleks erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder midlertidige neurorehabiliteringsforløb efter servicelovens §107. Målgruppen er borgere, der for nyligt, har fået en erhvervet hjerneskade med varierende grad af fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser til følge. Fælles for målgruppen er, at de har potentiale for hel eller delvis generhvervelse af færdigheder og funktioner. Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter, neuropsykologer, sygeplejersker, der leverer træning og pædagogisk støtte i et neurorehabiliterende perspektiv til afdelingens 16 beboere. Vores fokus i arbejdet er at støtte, genoptræne og finde kompenserende strategier, så beboerne bliver så aktive og deltagende som muligt. Det kræver tydelig kommunikation, ro, tålmodighed og stor tværfaglig koordinering. Vi er også et tværfagligt team, der trives godt med hinanden, vægter det kollegiale højt, støtter/hjælper hinanden og værdsætter at værne om det gode arbejdsmiljø. Social- og sundhedsassistenten arbejder tværligt med øvrige kolleger og har komplekse sundhedsfaglige opgaver, som stomi- og kateterpleje, sondeernæring, sårpleje og medicinhåndtering og meget andet. Vores samarbejde med beboerne baserer sig på værdierne: tillid, dialog, respekt og ligeværdighed, som vi agerer efter i alle opgaver. Vi har et stort fokus på teamsamarbejde, herunder at indgå og følge fælles aftaler for den daglige struktur på afdelingen, så beboerne får en ensartet hverdag, uanset hvilke medarbejdere, der er omkring dem. Vi har også fokus på løbende at udvikle vores faglighed inden for det neuropædagogiske og sundhedsfaglige felt gennem interne kurser, temadage, supervision og faglig sparring. Vi er endvidere meget optagede af at passe på vores gode arbejdsmiljø og har løbende fokus på trivsel, nærværende ledelse og sundhedsfremmende foranstaltninger. Alt dette bliver du en vigtig del af. Din profil Du kan se dig selv tage ansvar for og indgå i udførelsen af opgaverne for social- og sundhedsassistenter på afdelingen. Derudover lægger vi vægt på, at du: ønsker at arbejde tværfagligt som tovholder for én eller flere borgere har erfaring med eller har interesse for voksne med erhvervet hjerneskade har omsorg for borgerne og hjertet på rette sted kan arbejde struktureret med mål og relevante metoder kan varetage de daglige ADL-opgaver, herunder også de komplekse opgaver har god erfaring med dokumentation og kendskab til IT Om CEH Lions Kollegiet CEH Lions Kollegiet er et bo-, aktivitets- og rehabiliteringstilbud til voksne med kompleks, erhvervet hjerneskade. Vi har i alt 72 pladser til rehabilitering, samt et internt dagtilbud. Vi har en stærk tværfaglig profil i den faglige ledelse og blandt medarbejderne. Du kan læse mere om os pa° Lions Kollegiet | (lions-kollegiet.dk) Ansættelsesforhold Stillingen er på 37 timer pr. uge med skiftende vagter dag/aften og weekend hver 3. uge. Lønindplacering vil ske efter gældende overenskomst og principper for ny løn. Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Carina Bjerge på 2163 5284. Søg via linket senest fredag den 13. januar 2023 Samtalerne til stillingen afholdes den 16. januar 2023.