Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Arbejder du som SOSU i aften eller nattevagt? Faglighed og fællesskab – en fantastisk arbejdsplads

  • Hvidovre Kommune Svendebjerghave
  • 2650Hvidovre,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi på MDR /Midlertidig døgnrehabilitering er i gang med mange spændende organisations optimeringer. Det betyder at du nu har muligheden for at komme med på et stærkt hold af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere, ernæringsassistenter, udviklingsmedarbejdere og ledere på Hvidovre Kommunes Midlertidige Døgnrehabilitering - Svendebjerghave. Vi tilbyder aften- og nattevagter: Aftenvagter, der kan køre i tidsrummet mellem kl. 15.30-00 i 5/2 rul, mandag /tirsdag samt fredag, lørdag og søndag i lige uge – vi er fleksible og vi aftaler tiderne sammen med dig. Nattevagter, der kan køre i tidsrummet kl. 23.00-07.30 mandag til søndag i et 7/7 rul. Hvordan arbejder vi med vores borgere og med hinanden? Vores borgere kommer til rehabiliteringen med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger, forskellige livshistorier og individuelle behov. Det kalder på faglighed og tværfagligt samarbejde – og det er vi gode til. Borgerne kommer primært fra hospitalet efter en kortere eller længere indlæggelse med ortopædkirurgiske, medicinske, onkologiske eller geriatriske problemstillinger. Andre borgere kommer hjemmefra til vurderingsophold eller aflastning og nogle borgere kommer på palliativt ophold. Vi har mangeartede og komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejder systematisk med de 12 sygeplejefaglige indsatser. Vores forløb er bygget op med tværfaglige teams. Vi holder tværfaglige forløbssamtaler med borgere og pårørende og arbejder målrettet ud fra borgers mål, ønsker og behov. Vi har et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi alle bidrager og er fælles ansvarlige for at indsatsen lykkes. Vi lægger vægt på gode relationer, der er funderet på tillid, ansvarlighed og tolerance. Vi prioriterer tværfaglig og fællesskab. Det vil du opleve ved at blive inviteret ind i tværfaglige udviklingsarbejde og teamsamarbejde. Vi fejrer fælles fødselsdage og vores succeser og holder fælles morgenmad en gang om måneden. Vi er gode sammen og vi prioriterer samarbejdet I 2022 lykkedes vi med knap 500 rehabiliteringsforløb fordi; Vi holder fast i at borger og pårørendes ønsker og behov er udgangspunktet Vi altid er et tværfagligt team omkring den enkelte borger Vi arbejder systematisk med faglige problemstillinger og får god hjælp fra vores eksterne samarbejdspartnere Der er tilknyttet en udviklingssygeplejerske til huset, som er med til at vi får udviklet vores indsats og faglighed. Samtidig har vi også en udviklingsergoterapeut og – fysioterapeut, som ligeledes støtter op om den faglige udvikling udviklingen. For os er en god arbejdsplads et sted, der lægger op til åbenhed, respekt, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed. Derfor vil vi spørger nysgerrigt til din holdning og perspektiver på tingene. Sammen finder vi de bedste løsninger. Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023 Vi holder samtaler den 17. januar 2023 Er der noget du ikke har fået svar på, er du velkommen til at skrive eller ringe til følgende kontaktpersoner: Anette Agger ada@hvidovre.dk 51587657, Anna Palm npa@hvidovre.dk 41866817, Louise Barløse Lxo@hvidovre.dk 21720043 Vi håber, at du kan se dig selv hos os. Kig med på vores hjemmeside Midlertidig Døgnrehabilitering (hvidovre.dk) eller kom på besøg og sig hej. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere. Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen. Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.