Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialfaglig medarbejder gerne med erhvervs- eller håndværksmæssig erfaring søges til Platform - en del af Socialpædagogisk Center

  • Vejen KommunePlatformen ABS
  • Skolegade 7,6650Brørup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvad er Platform Platform er et beskæftigelsestilbud til psykisk sårbare i Vejen Kommune, og et samarbejde mellem Socialpædagogisk Center og Jobcenteret i Vejen Kommune. Der er 65 borgere tilknyttet Platform hvor borgerne arbejder med at forbedre deres arbejdsevne, men også arbejder for at opnå færdigheder og kompetencer. Borgerne der er tilknyttet Platform kan således både være under Servicelovens § 103, men også under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det betyder for borgergruppen, at de udover deres psykiske sårbarhed også skal arbejde med at (gen)finde fodfæstet på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. I Platform sætter det et særligt krav til arbejdet, at man har dette udviklingsfokus for øje. At vi for alle borgere støtter dem i, at tage skridt der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet uagtet hvilken målgruppe de tilhører. Platform løser en række opgaver i samarbejde med Vejen Kommune, samt for virksomheder i kommunen. Disse opgaver består bl.a. af vedligeholdelse af grønne områder, træfældning, flytteopgaver, drift af egen cafe, montage- og produktionsarbejde samt vedligehold af egne matrikler i hele Social Pædagogisk Center. Du kan læse mere om vores opgaver, Platform og SPC på vores hjemmeside. https://handicapogpsykiatri.inst.vejen.dk/socialpaedagogisk-center/platform/ Vi søger i Platform En social- eller sundhedsfaglig medarbejder, og vi ser gerne at du har en anden erhvervs- eller håndværksmæssig baggrund. Du skal kunne indgå i et tæt og nærværende samarbejde med Platforms medarbejdere. Du skal evne at være omstillingsparat, kunne agere i nuet i en travl og spændende hverdag. Dine opgaver bliver bl.a.: Indgå i et team med mangeartede opgaver og samtidig et fælles fokus på at understøtte borgernes recoveryprocesser samt SPC nye STU-uddannelse I samarbejde med borgerne, arbejde målrettet med deres udvikling og dokumentation heraf Understøtte at borgerne udvikler Platform som produktionssted og arbejdsplads Planlægning og koordinering af opgaverne i Platform, samt hjemtage arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige ansatte både borgere og kollegaer Skabe et rum for borgerne hvor de kan blive udfordret og udvikle sig SPC Socialpædagogisk Center er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi, gennem et stærkt fokus på tværfagligheden, arbejder ud fra en fælles forståelse af kerneopgaven, som værende; ” At Familie Handicap og Psykiatri er medskabere i, at borgeren får deltagelsesmuligheder i eget liv, og bliver så selvhjulpne som muligt” Således arbejder vi grundlæggende recoveryunderstøttende blandt andet med afsæt i den psykosociale rehabilitering og gennem anvendelsen af et bredt spekter af komplementære strategier, der har til formål at understøtte den enkelte borgers recovery-proces. Kan du se dig selv i de tilgange og som værende en del af arbejdet med kerneopgaven, så håber vi, du søger stillingen hos os. Stillingen er på 37 timer pr. uge og arbejdstiden er i udgangspunktet i dagtimerne og fra mandag til fredag. Kørekort er en betingelse bl.a. da din arbejdsplads og opgaver varierer imellem Industrivej vest i Vejen samt Skolegade i Brørup. SPC indhenter ved ansættelse den offentlige straffeattest samt eventuelle referencer. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Heinrich Schjøth-Kristensen på mail: heisc@vejen.dk eller på tlf.nr.:20446796 Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2023  kl. 16.00 Samtaler vil foregå mandag den 30. januar 2023  på Industrivej vest 20 i Vejen, med forventet opstart 1. marts 2023. Vi glæder os til at høre fra dig, med venlig hilsen Platform