Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialfaglig medarbejder til Botilbuddet Arendalsvej 280 Silkeborg

  • Silkeborg Kommune Arendalsvej - Bodel 1 + 2
  • Arendalsvej 280,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Botilbuddet Arendalsvej søger medarbejder med erfaring i at samarbejde med borgere med varig funktionsnedsættelse og autismespektrum forstyrrelser til stilling på Arendalsvej 280. Den ledige stilling er på 34 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend, og med både dag og aften arbejde. Har du lyst til at være med til en aktiv udvikling af botilbuddet, så ser vi gerne, at du søger. Botilbuddet Arendalsvej består af et botilbud og et bofællesskab, hvor vi sammen arbejder med den faglige udvikling og organisering. Vi arbejder i teams omkring den faglige indsats og der er forventninger til hver enkelt medarbejders engagement, faglighed og fleksibilitet ind i samarbejdet herom. Medarbejderteamet hos os består af Social og sundhedsassistenter, Socialpædagoger, Ergoterapeuter, Socialrådgiver, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, hvor Fysioterapeuter og Sygeplejersker også kan indgå i den tværfaglige personalegruppe. Botilbuddet er for borgere med udviklingshæmning og/eller væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og borgere med autismespektrum forstyrrelse. Borgeres støttebehov er fra fuld kompensation med hjælp til alt i hverdagen til borgere med et moderat støttebehov. Botilbuddet Arendalsvej 280 består af 12 mindre 1-værelses boliger i et fælles boligmiljø, hvoraf to af boliger bruges til aflastning. Botilbuddet Arendalsvej 277 består af otte selvstændige lejligheder med adgang til fælles boligmiljø. Vi arbejder med den enkelte borger i centrum og vægter faglighed, værdighed og engagement, så botilbuddet er et godt sted at bo. Der anvendes KRAP som socialfaglig tilgang. Vi har fokus på at borgerne har mest mulig indflydelse på eget liv, og vi støtter og guider borgerne i forhold til ADL, kommunikation, egenomsorg, praktiske opgaver, pleje, behandling og sociale relationer. Der arbejdes systematisk med dokumentation i forhold til borgers individuelle plan. Desuden arbejdes der med kvalitetssikring efter retningsgivende dokumenter. Vil du være med til at byde ind med din erfaring og være aktiv medskabende i de mange fælles opgaveløsninger. Så har vi et spændende og udviklende job til dig. Vi lægger vægt på, at du: Med udgangspunkt i din faglighed og uddannelse har: Erfaring med mennesker med udviklingshæmning Erfaring med mennesker med autismespektrum forstyrrelser Kan formidle og dokumentere din indsats Kan planlægge og igangsætte aktiviteter sammen med hver enkelt borger Kan støtte borgere i at indgå i relationer og opbygge netværk Kan sikre borgeren fysisk og mental sundhed – både gennem sundhedsfaglige- og socialfaglige indsatser Har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang Kan håndtere særlige adfærdsformer Kan håndtere samarbejdet med mange aktører Er bevidst i din kommunikationsform og bevidst om egne signaler Er nysgerrig og har ”gå på mod” i forhold til at lære nyt Kan være med til at udvikle den faglig indsats med udgangspunkt i din faglighed Har kørekort, vi kører med borgere i egen handicap bus Vi tilbyder: En spændende og udfordrende hverdag med fokus på et godt bo- og arbejdsmiljø Introduktion Autismeintroduktion ved interne medarbejdere Løbende supervision Konflikthåndteringskurser Intern intro KRAP – metoder Medicinkurser Sundhedsordningen i Silkeborg kommune Et godt kollegialt sammenhold med en uformel omgangstone Kollegaer med et stort engagement og højt fagligt niveau Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Bente Balling på tlf. 3066 0331 (dog ferie fra 23.12.2022 til 02.01.2023). Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.