Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til barselsvikariat, 37 timer, pr. 1. marts 2023, i to-delt stilling

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Sydvestjysk Sygehus søger en psykolog til barselsvikariat, 37 timer, i en to-delt stilling Stillingen er fordelt imellem to arbejdsfunktioner og to lokationer: 30 timer i Hovedpineambulatoriet, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg (4 dage/uge) og 7 timer i Klinik for Funktionelle Lidelser, Grindsted, (1 dag/uge). Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Hovedpineambulatoriet Hovedpineambulatoriet er et speciale under ambulatoriet for Hjerne- og Nervesygdomme, der modtager ambulante patienter til udredning og behandling på højtspecialiseret niveau. Den primære målgruppe er patienter med en kompleks hovedpineproblematik, hvoraf det må forventes, at denne problemstilling i en vis udstrækning er kronisk. En del af patienterne kan have andre somatiske sygdomme foruden hovedpinerne og/eller komorbid psykisk lidelse. Hovedpineambulatoriet er en tværfaglig klinik med stor vægt på det tværfaglige samarbejde, hvor der arbejdes ud fra den bio-psyko-sociale model både som sygdomsmodel og behandlingsmodel. Der er inden for hvert monofaglige speciale en høj specialviden om hovedpiner, hvilket værdsættes og vil være en de af oplæringen for vikaren. Der er i klinikken ansat tre sygeplejersker, to fysioterapeuter, to psykologer og tilknyttet 4 læger samt to sekretærer. Det kliniske arbejde i Hovedpineambulatoriet Stillingen indeholder klinisk psykologarbejde med både behandling og udredning. Den psykologiske behandling foregår både individuelt, med pårørende og i grupper. Det forventes, at du kan varetage alle tre behandlingsformer. Metodisk findes det psykologfaglige arbejde indenfor 3. generations kognitiv adfærdsterapi, herunder ACT (Acceptance and Commitment Therapy), og som nyere tiltag også CFT (Compassion Focused Therapy). Det forventes, at du er tro mod denne tilgang. Udredningen foregår igennem klinisk interview og evt. i samarbejde med den anden psykolog og/eller psykiater, specialpsykolog eller egen læge. Hovedpineambulatoriet har udviklet et tværfagligt behandlingsforløb, kaldet Hovedpineskolen, hvor der via teknikkerne fra ACT tilbydes gruppeforløb mhb. at lære patienten at leve et værdibaseret og meningsfyldt liv med hovedpinerne. Patienterne i Hovedpineskolen optræder oftest med en kronisk hovedpineproblematik. Klinik for Funktionelle Lidelser og arbejdet her Der er tale om en funktion, som er under opbygning. Du vil psykologfagligt være med til at opbygge funktionen og behandlingstilbuddet sammen med en sygeplejerske og på sigt også andre faggrupper. Der forventes fremtidigt samarbejde med både Arbejdsmedicinsk Klinik og Neurorehabiliteringen. Af denne årsag er klinikken placeret i Grindsted. Organisatorisk tilhører den Hjerne- og Nervesygdomme. Klinikken vil modtage patienter på hovedfunktionsniveau, hvortil de psykologfaglige opgaver vil bestå i tilbyde psykoedukation omkring funktionelle lidelser. Stillingen indeholder psykologfagligt også relevant udredning eksempelvis via klinisk interview og screeninger, beskrivelse af evt. andre komorbide diagnoser samt henvisning til andre relevante specialer efter behov. Vi vurderer ansøgernes samlede profil baseret på flere kriterier: Erfaring med klinisk psykologarbejde, gerne psykologisk smertebehandling Viden og gerne praktisk erfaring med terapiformen Acceptance and Commitment Therapy Erfaring med tværfagligt samarbejde inkl. tværfaglige konferencer Undervisningserfaring Personlige kvalifikationer og kommunikative evner i at kunne levere et svært budskab Vi ser gerne også flere af flg. kriterier opfyldt: Erfaring med gruppeterapeutisk behandling Erfaring med eksterne samarbejdspartnere fx kommune og almen lægepraksis Selvstændig varetagelse af behandlingsplan efter retningslinjer At du værdsætter og trives i tværfagligt samarbejde Trives i et miljø der fordrer selvstændighed Vi kan tilbyde: Specialiseret viden på højt niveau – og oplæring heri Eget kontor inkl. sekretærfunktion Tæt samarbejde og sparing både monofagligt med den anden psykolog samt det tværfaglige team Mulighed for oplæring i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere Alsidige arbejdsopgaver - med mulighed for opgaver for 3. aktør Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Undervisning og supervision – både internt og eksternt efter behov En uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø Ansøgningsfrist d. 3. januar 2023. Samtaler afholdes d. 11. januar 2023. Høre mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende cheflæge Allan Thimsen Pedersen, tlf. 30355957 eller mail: allan.thimsen.pedersen@rsyd.dk , eller psykolog Beate Vesterskov, tlf. 28943284, mail: beate.vesterskov@rsyd.dk