Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistentelever til Ballerup Kommune

  • Ballerup Kommune Center for Voksne og Sundhed
  • Hold-An Vej, 7,2750Ballerup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ballerup Kommune søger Elever, der påbegynder Grundforløb 2 (GF2) den 1. maj 2023 (hovedforløbsstart den 23. oktober 2023) Social- og sundhedsassistentelever til opstart på hovedforløbet den 17. april 2023. Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Er du nysgerrig, engageret og reflekterende? Så er du måske en af de elever, vi søger. Som social- og sundhedsassistentelev kommer du til at arbejde med omsorgs-, og sygeplejefaglige og rehabiliterende opgaver hos den enkelte borger, som skal have støtte i dagligdagen. Du får en god alsidig uddannelse, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling. Vi søger elever der har social forståelse, lyst og motivation samt interesse og et personligt overskud til omsorgsarbejde. Det er derudover vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, er opsøgende, nysgerrig og reflekterende med gode kommunikative færdigheder. Det får du hos os Strukturerede uddannelsesforløb med uddannede praktikvejledere Organiseret tid til fordybelse og refleksion Fællesundervisning med refleksion Ugentlig samtale med praktikvejleder Gode kolleger i faglige teams Løn under uddannelsen og garanteret praktikplads Gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse. Dine kompetencer At du er mødestabil og motiveret for at lære At du er god til at kommunikere At du tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt At du kan reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer At du er dygtig, ansvarlig og stabil - både i skole og praktik At du kan cykle trafiksikkert, da det er et krav i hjemmeplejen At du er indstillet på, at der forekommer weekend/aftenvagter At du har gyldig opholds- og arbejdstilladelse i hele uddannelsesperioden. Adgangskrav er enten Bestået – eller igangværende - Grundforløb 2 (GF2) rettet mod en social- og sundhedsuddannelse (fortsættelse på hovedforløbet betinges af et bestået GF2) Uddannet social- og sundhedshjælper, hvilket giver 5,5 måneders merit i starten af uddannelsen. Ansættelse inklusiv GF2? Er du 25 år eller derover og har fået et optagelsesbrev fra SOSU H, er det muligt at blive ansat fra og med Grundforløb 2 med løn. Dette skal tydeligt noteres i din ansøgning. Her kan du se, hvornår næste GF2-hold starter: https://sosuh.dk/uddannelser/ansoegningsfrister-og-uddannelsesstart/ (fremsøg det relevante GF2-forløb). Uddannelsesforløbet Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Er du allerede uddannet social- og sundhedshjælper, får du godskrivning på 5 måneder og 3 uger. Vi samarbejder med SOSU H skolen på deres adresser i Gladsaxe, Herlev og Brøndby. Du kan læse mere om uddannelsen på skolens hjemmeside: https://sosuh.dk/ Når du søger ansættelse hos os, giver du samtidig samtykke til, at vi udveksler data med SOSU H skolen. Vil du vide mere Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte uddannelsesleder Vivi Abben på telefon 2535 2831. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk Ansættelsesproces og løn Arbejdstiden er 37 timer om ugen og du får løn under hele uddannelsen. Vi følger FOA’s overenskomst og betingelser med hensyn til elevløn/voksenelevløn. Vi ansætter løbende social- og sundhedselever og kalder kandidater til samtale i takt med, at vi modtager ansøgninger. Lønnen udgør pr. 1. oktober 2022: Sosu-assistentelev: 13.956,24 kr. (1. år) – 15.937,38 kr. (2. og 3. år) Voksenelev: 22.796,75 kr. Du kan ansøge om voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og inden for de sidste 4 år har haft minimum 1 års relevant beskæftigelse, inden for SOSU-området med ansættelse gennemsnitligt 24 timer ugentligt - i alt 1248 timer. Dokumentation i form af lønsedler skal derfor sendes med din ansøgning. Opfylder du ikke ovennævnte kriterier kan du spørge jobcentret i din bopælskommune, om du opfylder betingelserne for tilskud til voksenlærlingeløn. Hvis du godkendes, kan vi tilbyde voksenelevløn (vedlæg bekræftelsesmail fra dit jobcenter). Du bedes ansøge stillingen elektronisk og indsende nedenstående (Venligst vedhæft alle dokumenter elektronisk) : VIGTIGT! Ansøgningsskema – Klik HER så kommer et wordskema frem (Udfyld skema, gem som fil og vedhæft sammen med nedenstående dokumenter) Motiveret ansøgning samt CV Personlig uddannelsesplan fra din skole Evt. bevis for Grundforløb 2 for SSA-uddannelsen eller SSH-uddannelsen Kopi af opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger Gerne en udtalelse/anbefaling fra nuværende/tidligere arbejdsgiver Andre relevante uddannelsespapirer Lønsedler som dokumentation til voksenelevløn, hvis du kan opfylde ovennævnte krav om tidligere beskæftigelse inden for inden for SOSU-området Optagelse på Grundforløb 2: For at komme i betragtning til en elevplads med løn på Grundforløb 2, skal du vedhæfte dit optagelsesbrev fra SOSU H, hvis du har modtaget det. Ansøgningsfrist: 20. januar 2023. Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at møde dig.