Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Faginspirator til De 2 Gårde

  • Vejle Kommune
  • 7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at bruge din faglighed til at inspirere kollegaer til at sætte ekstra spot på kerneopgaven? Er du uddannet pædagog med relevant efteruddannelse og i stand til at synliggøre den faglige røde tråd, har fokus på læring og udvikling, så har vi en spændende nyoprettet stilling på De 2 Gårde! Om jobbet Dit arbejde som faginspirator har udgangspunkt i De 2 Gårdes kerneopgave som er: ” at fremme et selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger, hvor borgeren træffer sine egne valg, kan klare mest muligt selv og indgå i værdifulde fælleskaber”. Vores faglige og teoretiske metoder er funderet i neuropædagogik, KRAP og LA2. Opgaven for dig bliver at understøtte alle afdelingerne i følgende: at synliggøre og understøtte den faglige røde tråd i daglig praksis at omsætte kerneopgaven til praksis at have fokus på læring og udvikling i samarbejde med afdelingslederne at understøtte indsats-, del- og SMARTmål herunder også implementering at støtte og vejlede ved behov i forbindelsen med udarbejdelse af statusbeskrivelser i samarbejde med kollegaer at omsætte faglige metoder til praksis implementering af nyt dokumentationssystem – Ny Nexus omsat til praksis undervise og give supervision i afdelingerne ved behov ad hoc deltagelse i personalemøder, teammøder, m.fl. Opgaverne vil skulle løses i tæt samarbejde med afdelingslederne i de enkelte afdelinger. Tiltrædelse 1. marts 2023 Vi forventer af dig: at du har lyst til at arbejde på tværs af afdelinger at du begejstres af at udvikle den pædagogisk praksis og har viljen og evnen til at gå forrest at du kan omsætte teori til praksis at du kan inspirere dygtige kollegaer til udvikle den pædagogiske praksis at du er i stand til at kunne samarbejde på mange forskellige niveauer at du kan arbejde med flere opgaver på en gang at du kan arbejde selvstændigt og planlægge egne arbejdsopgaver at du er god til at observere og har en god situationsfornemmelse Vi tilbyder dig: at være en del af en arbejdsplads, der vægter udvikling og faglighed højt at du får sparring af centerledelsen og afdelingslederne at du får indflydelse på egen arbejdstid en arbejdsplads der vægter et godt arbejdsmiljø, og hvor der er højt til loftet engagerede kollegaer og ledelse vekslende opgaver og arbejdsdag supervision et spændende arbejde med en kompleks borgergruppe Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn. Vi har en 2-årige projektstilling på 37 timer i ugen. Det vil primært være arbejde i dagtimerne i hverdagen, men der er mulighed for planlægning af aften og weekendarbejde, hvor det vil være relevant for opgaveløsningen. Organisatorisk vil du være tilknyttet stedfortræder for centerlederen, og vil blive støttet op af den samlede ledergruppe som fungere som styregruppe. Om os Udviklingscenter De 2 Gårde er et specialiseret socialpædagogisk tilbud til mennesker med udviklingshandicap, der geografisk er placeret på tre matrikler i Brejning, Sellerup og Gauerslund. Der er i alt 110 pladser efter servicelovens §108, almenboliglovens §105 og servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. Der er i alt ansat 220 medarbejdere. Målgrupperne for De 2 Gårde er ud over mennesker med udviklingshandicap: borgere med psykiatriske overbygninger borgere med domstype 2,3,4 og 5 borgere med generelle udviklingsforstyrrelser borgere med sociale problemstillinger borgere med varierende misbrugsproblematikker Flere oplysninger Du kan læse mere om os på www.de2gaarde.vejle.dk eller kontakte stedfortræder for centerleder Marie Haugaard tlf.: 61 14 58 17 eller mail: maard@vejle.dk eller centerleder Tommy Neesgaard på tlf. 20 34 10 66 eller mail: tomne@vejle.dk Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning senest søndag d. 15. januar 2023. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d. 23. januar 2023 Profilanalyse Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen. Børneattest Vi indhenter børneattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.