Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog Lokalpsykiatri Varde

  • Region Syddanmark
  • Gl. Vardevej 101,6800Varde,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Specialpsykolog søges til fast stilling i Lokalpsykiatri Varde, almen funktion. Psykiatrisk afdeling med et godt, respektfuldt og fagligt udviklende samarbejde mellem specialpsykologer og overlæger/speciallæger samt gode muligheder for fortsat kompetenceudvikling søger specialpsykolog, der brænder for udredning og behandling til ambulant enhed. Vores specialpsykolog har fået andre opgaver i afdelingen, og vi søger derfor en specialpsykolog til Lokalpsykiatri Varde, der har interesse og talent for det psykiatriske felt og som trives med at indgå i en flerfagligt personalegruppe i en travl, men meget meningsfuld hverdag. Vores kerneopgave er udredning og behandling af mennesker med psykiatriske problemstillinger som psykoselidelser, affektive lidelser, angst, svære personlighedsforstyrrelser, PTSD og ADHD.  Vi ønsker os en kollega, der kan arbejde selvstændigt og træffe behandlingsmæssige beslutninger svarende til sit kompetenceniveau. Der er gode muligheder for at få indflydelse og ansvar ift. afsnittets daglige drift i samarbejde med overlæger og funktionsleder, hvor vi fx har et ønske om, at du varetager gatekeeper-funktion i forhold til afdelingens udredningsopgaver, ligesom vi forestiller os, at du bidrager med din specialviden på vores flerfaglige konferencer. I Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har vi igennem nogle år arbejdet med makkerpar bestående af specialpsykolog og overlæge/speciallæge, og vi er kendetegnet ved et godt, respektfuldt og fagligt udviklende samarbejde mellem læger og psykologer. Som et nyere tiltag etablerede vi i efteråret 2022 supervisionsgrupper, hvor vores specialpsykologer modtager fælles sagssupervision med speciallægerne ved ekstern supervisor. Det forventer vi vil bidrage positivt på mange fronter både for patienterne og for os selv. Vi er en del af en organisation, der prioriterer supervision, og du vil derfor også få forskellige opgaver som supervisor, alt efter din erfaring og kompetencer samt afdelingens behov og dine ønsker. Der er afsat 6 dage om året til at fordybe sig og udvikle sig i rollen som supervisor, hvor psykologerne sammen med ekspert i mentalisering, overlæge Morten Kjølbye, har praktiske supervisorøvelser, drøftelser og teoretiske diskussioner. Vi har generelt gode muligheder for kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse, og er du fx i gang med en relevant specialistuddannelse men endnu ikke færdig, lægger vi sammen med dig en plan for, at du kommer i mål. Vi har selvfølgelig fokus på patientarbejdet og den daglige drift af vores arbejdsplads, men parallelt med dette er der fokus på kompetenceudvikling – også for kolleger, der allerede er højtuddannede. Du vil have din hverdag i Lokalpsykiatri Varde, hvor faggrupperne består af psykologer, overlæger, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeut, ergoterapeuter og lægesekretærer. Lokalpsykiatri Varde er en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, der består af 3 lokalpsykiatrier i hhv. Brørup, Varde og Esbjerg og sengeafsnit i Esbjerg. Psykologgruppen er ansat under fælles ledelse, hvor afdelingens cheflæge er vores funktionsleder. Vi er en god blanding af nyere psykologer i gang med autorisation, psykologer i gang med specialpsykologuddannelse og specialistuddannelse og meget erfarne specialister og specialpsykologer. Fagligt set er psykologgruppen bredt funderet og den psykoterapeutiske referenceramme spænder over kognitiv, mentaliseringsbaseret og nyere dynamisk psykoterapi. Vi tilrettelægger din første tid i jobbet, så du bliver introduceret til vores organisation, dine nye kolleger, og de forskellige roller og arbejdsopgaver, der løses på tværs af faggrupper. Vi vil vægte at vores nye kollega: Trives i en travl, udfordrende og udviklende hverdag. Brænder for at hjælpe mennesker med psykiatriske diagnoser. Har erfaring og talent for udredning og behandling, og er interesseret i at oplære/supervisere yngre kolleger. Trives med at tage ansvar og arbejde selvstændigt, men samtidig ønsker og evner at være en del af det flerfaglige samarbejde. Har et positivt sind. Vi kan tilbyde: Et meningsfuldt fagligt spændende, udfordrende og udviklende arbejde. Introduktion til organisationen bredt set, til din lokale arbejdsplads og dine dygtige flerfaglige kolleger. Indflydelse, ansvar og anerkendelse i overensstemmelse med dine kompetencer. Godt samarbejde med lægekolleger – og med de øvrige faggrupper i psykiatrien. At blive en del af et stærkt psykologfagligt fællesskab præget af engagement og høj faglighed. Gode muligheder for fortsat kompetenceudvikling, også for kolleger på specialist- og specialpsykolog-niveau. Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Cheflæge Agnete Larsen på tlf. 99 44 66 21 Ansøgningssamtaler gennemføres snarest efter ansøgningsfrist udløb.