Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistentelev - Merithold kræver ssh-uddannelsen - Start uge 13/18

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedsassistentelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet DU har chancen for at komme i gang med en social- og sundhedsuddannelsen. Du er uddannet SSH og starter din uddannelse i uge 13-2023 eller uge 18-2023. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus). Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for: Professionel helhedsorienteret sygepleje Rehabilitering i samarbejdet med borgeren Tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver: Borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Varetage medicindispensering og medicinadministration Komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem Sygeplejefaglig vurdering og handle på forandringer i borgerens eget hjem Samarbejde, vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation med borger og pårørende Koordinering og teamarbejde omkring sygepleje og borgerforløb Dokumentere og videregive faglig information skriftligt og mundtligt Principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje. Der er også mulighed for at læse videre inden for området, fx til fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske. Du kan læse mere om uddannelsen som SOSU-assistent her: https://www.sosu-syd.dk/ Den teoretiske del af uddannelsen foregår på: Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa Den praktiske del af uddannelsen foregår i: Det nære sundhedsvæsen, hvor praktikken finder sted i Sønderborg Kommune i plejecenter/hjemmeplejen Psykiatrien hvor praktikken finder sted i regionen eller Sønderborg Kommune i socialpsykiatri/demens/center for erhvervet hjerneskade Det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor du kommer i praktik både på et sygehus og i Sønderborg Kommune. Uddannelsens samlede varighed: 2 år og 9 måneder. Du skal have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen. Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod erhvervsuddannelsen social- og sundhedsassistent. På Grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod Social- og sundhedsassistent hovedforløb. Optag på uddannelsen: For at komme i gang med uddannelsen skal du søge optagelse på optagelse.dk og herefter skal du indgå en uddannelsesaftale med Sønderborg Kommune. Du kan blive optaget på meritholdet, hvis du: Har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen Som social- og sundhedsassistentelev er du sikret en praktikplads og løn under uddannelsen. Ansøgning: For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte: uddannelsesbevis eksamensbevis ansættelsesbevis fra tidligere arbejdsgiver i faget. anbefalinger anden relevant dokumentation. Vi indhenter straffeattest ved ansættelse. Til orientering er der røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune pr. 01.01.2020 Dokumentation sendes elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen "send ansøgning" . Ansøgningsfristen: Ansøgningsfristen den 06.01.2023 Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt uge 02/2023 Kontaktperson: Teamleder Cristina Nørholt 2790-0280 eller cnor@sonderborg.dk Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Sønderborg Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i § 58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.