Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Akutteamet Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Vi tilbyder et spændende job, hvor du er fast tilknyttet Akutteamet. Dit daglige arbejde består af udredning og behandling af de akut indlagte mave- og tarmkirurgiske patienter. Vi varetager også behandling af intensiv patienter, overflyttede akutte kirurgiske patienter inklusiv traumepatienter samt akutte børn. Derudover varetager akutteamet den elektive galdekirurgi. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og ansøgere skal have dokumenteret særlig interesse inden for det akutte fagområde inkl. benign galde kirurgi. Ansøgere med særlig interesse og ambitioner inden for ledelse og administration, med henblik på videreudvikling af ledelseskompetencer/ledelsestalent for afdelingslægen foretrækkes. Såfremt man ønsker det, planlægges forløb med praktisk øget ledelsesansvar indenfor områder relateret akutkirurgi samt teoretisk overbygning i form af kurser (LEAF eller lignende) og evt. senere mulighed for orlov til en master i ledelse. Stillingen kræver, at ansøger trives med en uforudsigelig og afvekslende hverdag. Gode samarbejdsevner vægtes højt, idet akutteamet har opgaver i hele huset og samarbejder med mange forskellige specialer og faggrupper. Under ansættelsen planlægges og forventes, at du kvalificerer dig til fagområdeanerkendelsen fra Dansk Kirurgisk Selskabs sektion for Akut Kirurgi ( www.danskkirurgiskselskab.dk ), såfremt du ikke allerede er certificeret. Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning. Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10-12 skiftet tilstedeværelsesvagt, med to-holdsdrift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdage, søndage og helligdage samt en 10-12 skiftet dagtjeneste kl. 9-15 lørdage og søndage. Ansøgning om ansættelse i stillingen fremsendes med en motiveret ansøgning. Endvidere vedlægges CV omfattende publikationsliste og speciallægeautorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Funktions- og stillingsbeskrivelse kan ses her . Yderligere oplysninger og nærmere beskrivelse af stillingens indhold kan fås ved henvendelse til cheflæge Charlotte Buchard på 2044 7004 eller chanoe@rm.dk , eller overlæge Trine Lauridsen på 4025 5904 eller metlau@rm.dk . Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler stiles mod afholdelse i uge 4, 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.