Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

GENOPSLAG - Social- og sundhedshjælper i Grundforløb 2

  • Nyborg Kommune
  • Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nyborg Kommune søger grundforløbselever med ansættelse på GF2 i januar 2023 med fortsættelse på hovedforløb i juni 2023. Har du lyst til at arbejde med mennesker inden for omsorg og sundhed, hvor du kombinerer teori og praksis? I Nyborg kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel, sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv”. Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse, som derfor veksler mellem skoleperioder og praktik. Vores forventninger til dig er, at du: Er uddannelsesparat og tager ansvar for din egen uddannelse Kan se dig selv i vores 4 værdier: omsorg, respekt, troværdighed og høj kvalitet Er fagligt motiveret til at løse dine opgaver i tråd med den fælles kerneopgave Er engageret og nysgerrig på faget ved at opsøge viden både teoretisk og praktisk Indgår aktivt i arbejdsfællesskabet ved at være mødestabil og bidrage til arbejdsglæde Overholder de gældende adgangskrav (læs mere om adgangskravene på sosufyn.dk eller kontakt en vejleder på vejledning@sosufyn.dk ) Inden du ansøger om, at blive ansat som elev fra grundforløbet, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på Social- og Sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning. Opstart på Grundforløb 2: 20 ugers GF2 opstart er 13. januar 2023 18 ugers GF2 opstart er  27. januar 2023 16 ugers opstart er 10. februar 2023 Som elev i Nyborg Kommune kan du vælge, om du ønsker at gå på Social- og Sundhedsskolen i Odense eller Svendborg. Økonomi under uddannelsen: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Voksenelev Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år. Ansøgningsskemaet til voksenelevløn kan hentes på nyborg.dk . Skemaet uploades sammen med dokumentation for relevant erhvervserfaring, fx ansættelsesbrev eller lønsedler. Voksenlærling Er du ledig, kan du via Jobcenteret undersøge muligheden for at få voksenlærlingeløn. Vil du vide mere? Kontakt uddannelseskoordinatorer: Marianne Rask via mail: mara@nyborg.dk eller tlf. 5159 9303 Karin Ravnø via mail: krav@nyborg.dk eller på tlf. 2336 2683 Vi håber, at vi har vagt din nysgerrighed og lyst til at blive en del af vores arbejdsfællesskab i Nyborg Kommune. Ansøgningen Vi ser frem til at modtage din elektroniske ansøgning, hvor du bedes vedhæftet din motiverede ansøgning, dit optagebrev fra SosuFyn, relevante bilag, evt. ansøgning til voksenelevløn. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelsen. Straffeattesten kan få betydning for om uddannelsesaftalen indgås. Ansøgningsfrist er mandag 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen. Pr. 1. august 2020 har Nyborg Kommune indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og fra denne dato, er det ikke muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Nyborg kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Lærepladsen.dk og overføres til Datahuset i Styrelsen for It og læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.