Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til Familier og Børn

  • Kolding Kommune
  • Nørregade 1,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med børn og med traumer gennem terapi og rådgivning, så har vi måske stillingen til dig I denne stilling bliver du en del af Familier og Børn, som løser behandlingsopgaver visiteret fra myndighed. Du vil blive en del af et psykologteam på tre psykologer. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor vi lægger vægt på din medindflydelse og på at sætte dine kompetencer i spil. Vi sammensætter stillingen ud fra dine kompetencer og den efterspørgsel, der er på opgaver fra myndigheden. Arbejdssted: Familier og Børn, Nørregade 1, 6000 Kolding Arbejdstid: 37 timer Ansættelsestidspunkt: 1.3.2023 eller snarest Arbejdsopgaver: Primære opgaver vil være: Terapeutiske forløb med børn og unge Derudover vil der være følgende opgaver: Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn og unge Råd og vejledning til forældre som supplement til barnets behandling Råd og vejledning til plejefamilier, hvor det anbragte barn er i behandlingsforløb Åben anonym rådgivning til unge mellem 15 og 25 år Afholdelse af og deltagelse i forskellige former for møder Eventuelt være en del af VISO’s specialistteam sammen med afdelingsleder Ad hoc opgaver Hvem er vi: Familier og Børn er et dagbehandlingstilbud for familier i udsatte positioner med børn i alderen 0-18 år og sårbare gravide. Vi er et fleksibelt dagbehandlingstilbud, som er i stand til at løse opgaver af varierende kompleksitet. Vi forventer derfor, at du har en høj faglig og professionel identitet og er i stand til at arbejde med komplekse faglige udfordringer. Vi er en moderne og fleksibel arbejdsplads med høj fagpersonlig integritet. Vores værdigrundlag er under kontinuerlig justering og udvikling, set i lyset af vores Selvværd- og Sammenhængsstrategi samt vores fælles Børne- og ungesyn. Familier og Børn er organiseret i Familiecenteret i Børne- og uddannelsesforvaltningen. I afdelingen er der foruden psykologerne ansat 30 familiebehandlere, en leder og en administrativ medarbejder. Vi arbejder målrettet ud fra: Familieområdets ambition om at være trædesten i familiens vej til et meningsfuldt liv for barnet. Selvværd- og Sammenhængsstrategien, hvor vi gerne vil have vores familier, børn og unge til at blive gode medspillere i processen med at udvikle sig og have mål i livet. Fælles Børne- og ungesyn, hvor vi konstant har fokus på, at barnet altid gør det bedste, det kan. Vi har en eklektisk og mentaliseringsbaseret tilgang og sætter rammen ud fra socialstyrelsens lovende praksis på det specialiserede dagbehandlingsområde. Et selvstændigt, afvekslende, krævende og spændende job, med dygtige og engagerede kollegaer. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling i stillingen. En arbejdsplads hvor der SAM arbejdes målrettet mod at sikre familiens, barnets/den unges trivsel. Der vil være et tilpasset introduktionsprogram til arbejdet i Familier og Børn – ligesom der vil være åbenhed i.f.t. den erfaring, du kommer med. Vi anvender FIT som effektevalueringsredskab. Der tilbydes ekstern supervision. Kvalifikationer: Du er gerne autoriseret psykolog, har erfaring, er fagligt velkvalificeret og uddannet cand. pæd. psyk. eller cand. psyk. Gerne erfaring med målrettede terapeutiske forløb Viden og erfaring omkring traumer er en fordel Du har en mentaliserende tilgang til arbejdet Du har et helhedsorienteret, inkluderende og anerkendende menneskesyn Du har stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og er en god formidler Du er psykisk robust med gode samarbejdsevner og er i stand til at indgå i tværfagligt samarbejde Du er professionel, rummelig og ansvarlig, tør udfordre dig selv og ser forandringer som udviklende Du er initiativrig, dynamisk og i stand til at arbejde selvstændigt Du skal være parat til at udnytte din psykologfaglige viden på nye måder Lyder dette som noget for dig, så send os en ansøgning senest den 19.1.23. Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Jette Korsgaard tlf. 29617754, psykolog Petra Niemeier tlf. 23417946 eller psykolog Birte Dalsgaard tlf. 23432435 for at høre mere om stillingen og for at høre, hvem vi er. Løn: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse i forhold til stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer. Ansøgningen sendes elektronisk via knappen ’send ansøgning’ under stillingsannoncen. Ansøgningsfrist: Torsdag, 19.1.2023 Ansættelsessamtaler: Hvis du kommer i betragtning, vil du blive indkaldt til samtale torsdag, 26.1.2023. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.