Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til botilbuddet Herstedøster Sidevej - Genopslag

  • Albertslund KommuneBotilbud
  • 2620Albertslund,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi arbejder hver dag fokuseret på at optimere livskvaliteten for borgere med særlige behov  – vil du være med? Boligerne Herstedøster Sidevej er et længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 til 24 voksne borgere med udviklingshæmning samt differencerede støttebehov uden pleje. Botilbuddet havde 40 års jubilæum i år. Botilbuddet er beliggende i fantastiske rammer midt i den gamle landsby i Herstedøster. Vi er 16 pædagoger som varetager rammerne for beboernes liv og en so-su assistent som varetager alt sundhedsmæssigt i relation til beboerne. Vi tilbyder: * En arbejdsplads med synlig, nærværende og anerkendende ledelse som vægter udvikling og medindflydelse * En arbejdsplads som vægter og aktivt værdsætter refleksion, nye idéer, involvering og  et positivt og godt arbejdsmiljø * En arbejdsplads som modtager nye kollegaer igennem mentorordning på 2 uger * En arbejdsplads med høj faglig standard, sammenhold, loyalitet og engagement * En arbejdsplads som er i udvikling og i 2023 tilbyder et længerevarende kursusforløb i neuropædagogik med efterfølgende implementerings supervision. * En arbejdsplads som arbejder med LA2 * En arbejdsplads som har tilknyttet organisationspsykologisk supervision til nyetablerede arbejdsteam * En arbejdsplads med skiftende arbejdstider: dag, aften, og sovende rådighedsvagter alle årets dage * En arbejdsplads hvor du kun skal arbejde hver 3. weekend Vores forventninger: * At du besidder et generelt højt fagligt pædagogisk kompetenceniveau * At du i særlig grad er kompetent til professionel, respektfuld og ligeværdig relations arbejde * At du har let ved at forstå teori og omsætte det til praksis * At du arbejder struktureret og forstår nødvendigheden af at følge opgaver til dørs * At du forstår at byde ind til et sundt og godt arbejdsmiljø * At du ser skriftlig dokumentation og formidling som en vigtig del af det professionelle pædagogiske felt Dine opgaver: * Du brænder for at optimere beboernes trivsel og at medskabe rammerne for at være komfortabel i eget liv. * Du skal guide, støtte og vejlede beboerne gennem dagligdagens funktioner * Du skal skrive veldokumenterede handleplaner og sikre, at pædagogikken understøtter delmål, mål og resultater. Du får introduktion til hvordan vi gør. * Du er nysgerrig og kreativ i forhold til at understøtte den enkelte beboers behov for fx de digitale løsninger * Du har fokus på, hvordan du gennem aktiviteter kan understøtte det store fællesskab på tværs af boligerne og de små fællesskaber i de enkelte huse * Du har et ønske om at fremme etik, værdighed og rammerne for det bedst mulige liv. Stillingen søges besat snarest muligt og ansøgningsfristen er 23. januar 2023. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43631060 Stillingen er på 37 timer og lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.