Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi har den helt rigtige leder for lægesekretærerne. Nu mangler vi den helt rigtige makker.

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Børne- og Ungdomspsykiatrien søger en ledelsesmakker til vores nyansatte ledende lægesekretær, som sammen skal lede og udvikle vores dygtige gruppe af 75 lægesekretærer fordelt på tre matrikler, henholdsvis Skejby, Gødstrup og Viborg. Stillingen er en fast stilling og ønskes besat pr. 1/3-23 eller efter aftale. Vi har et stort fokus på at sikre de rigtige kompetencer til at løse lægesekretæropgaverne nu og i fremtiden og med et godt arbejdsmiljø som vigtigt grundlag. Makkerparret skal arbejde tæt sammen om de opgaver der er i lægesekretærgruppen og om udviklingstiltag. De skal endvidere kunne supplere – og dække ind for hinanden i et tæt, ligestillet og forpligtende samarbejde både internt og med de øvrige afsnit i BUA. Der skal påregnes fremmøde på alle 3 matrikler. De to ledere for lægesekretærerne har et forpligtende samarbejde i forhold til personaleansvar samt ansvaret for planlægningen af arbejdsopgaverne, og udviklingen af lægesekretærområdet. De skal have øje for at ressourcer bliver fordelt og opgaverne løst med en høj kvalitet på alle 3 matrikler. De to ledere refererer direkte til afdelingsledelsen og indgår i den samlede ledelseskreds i BUA, som er på 20 personer. Vi har i BUA gennem nogle år, arbejdet med at tilrettelæggelse af patientforløb og harmonisere arbejdsgange så vi vedvarende arbejder med større ensartethed i de tilbud vi giver til patienterne men også fleksibilitet i opgaveløsningen. Vi søger en leder, som vil være med til at indgå i dette fortsatte arbejde og har en faglig ballast i et omfang, der gør det muligt at inspirere og udøve ledelse og som samtidig har evne til at samarbejde med alle faggrupper i BUA. De to ledere er ansvarlige for at løse opgaver både i forhold til egen gruppe og i forhold til ledelsesopgaver/projekter på BUA-niveau. Derudover vægtes det også, at der er fokus på det gode arbejdsmiljø med øje for det gode faglige miljø. Vi tilbyder: en spændende stilling med mulighed for såvel ledelsesmæssig som personlig udvikling en dygtig, kompetent og engageret lægesekretærgruppe faglig understøttelse i en struktur du selv er med til at udvikle tæt samarbejde med den øvrige ledelseskreds og afdelingsledelsen mulighed for supplerende lederuddannelse en afsnitsledelsessekretær, som løser administrative opgaver for dig/jer. en stab i BUA som gerne hjælper med udviklings- og kvalitets opgaver veltilrettelagt introprogram, med tilknyttet mentor Vi ønsker at du/I: har erfaring med og trives i lederfunktionen har dokumenteret lederuddannelse eller er villig til at gennemføre en sådan har erfaring med arbejdsmiljø-arbejde kan bidrage til organisationens sammenhængskraft og videre udvikling. kan løse ledelsesopgaven med fokus på arbejdsmiljø og kvalitet, – herunder være lyttende, anerkendende og motiverende. prioriterer arbejdet i arbejdsmiljøgruppen højt. kan anskue en opgave fra flere sider og medinddrage medarbejderne i at finde løsninger kan motivere, engagere og inddrage medarbejderne i forandringer gode formidlingsevner gerne har erfaring med at arbejde i det offentlige sundhedsvæsenet/kendskab til lægesekretærernes opgaver. Du kan få flere oplysninger hos chefsygeplejerske Camilla Havsteen på tlf. 2115 3523 eller oversygeplejerske Iben Laursen på tlf. 3052 32 64. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/aarhus-universitetshospital-psykiatrien/borne--og-ungdomspsykiatrisk-afdeling Ansøgningsfrist: 15. januar 2023 Vi forventer at holde samtaler: 19 januar 2023 Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.