Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kunne du tænke dig at arbejde med børn og unge og samtidig have tid til din egen familie? Så kunne én af de 2 ledige stillinger som Introduktionslæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland i Aabenraa, være det rette valg for dig.

  • Region Syddanmark
  • Kresten Philipsens Vej 15,6200Aabenraa,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

1 årig stilling tilbydes pr. 1 marts 2023 eller efter aftale. Om afdelingen Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 4-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme. Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Aabenraa i forlængelse af introduktionsstilling. Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner. Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Aabenraa ligger i Familiehuset sammen med Børne- og ungeklinikken, Sygehus Sønderjylland. Optageområde er Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommune. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til ambulatoriet i Aabenraa. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves lokalt af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger. Jobindhold Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager også i fællesvagt med voksenpsykiatrisk afdeling på Aabenraa-matriklen (lav vagthyppighed!). Derudover vil der være ca. en gang ugentligt, hvor du dækker døgnafsnittet for unge, samt evt. akutte henvendelser i tidsrummet 14-18 i Aabenraa. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og –organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri som psykoterapeutisk grundkursus (med dertil knyttet supervision). Hør mere Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Trine Tandrup 29654867 eller ledende overlæge Thorsten Schumann 2899 4702. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner. Der vil være mulighed for ansættelse på deltid, såfremt det ønskes. Ansøgningen Søg stillingen online via linket herunder. Ansøgningsfrist er den 12/1-23 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3.