Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge til Lokalpsykiatri Middelfart pr. 01.03.23

  • Region Syddanmark
  • Østre Hougvej 70,5500Middelfart,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En speciallægestilling i Lokalpsykiatrien er ledig pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Afdelingen har 102 døgnpladser, her 18 almenpsykiatriske. Lokalpsykiatrien, som er beliggende på en anden matrikel i Middelfart, varetager den ambulante funktion for afdelingen, herunder akutteam, opsøgende psykoseteam (OPT), psykoterapeutisk ambulatorium og 2 almene teams opdelt efter geografisk optageområde (Assens og Middelfart). Der er ansat 6 speciallæger i Lokalpsykiatrien og ind imellem en 1. reservelæge. Desuden er der løbende AP-læger. Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer. Lokalpsykiatrien er placeret i fuldt renoverede bygninger i det gamle psykiatrihospital. Der er tæt, dagligt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og den stationære del. Dine opgaver Undersøgelse, diagnosticering og koordinering af behandling af patienterne i Lokalpsykiatrien Arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer sammen med Lokalpsykiatriens øvrige speciallæger og oversygeplejersken i forbindelse med implementering af overordnede beslutninger og retningslinjer Tværsektorielt samarbejde Deltagelse, efter nærmere aftale, i opgaver i den Centrale Visitation Konsulentbistand til praktiserende læger m.fl. Supervision og undervisning Deltager i fornødent omfang i arbejdsopgaverne på Psykiatrisk Afdeling som helhed og deltager således i afdelingens undervisning, forskning og udvikling samt ferieafvikling m.v. Kvalifikationer Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri samt kendskab til tværsektorielle relationer og samarbejde. Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team, ligesom psykoterapeutisk uddannelse er en fordel. Løn efter overenskomst . Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes. Yderligere oplysninger kan fås hos overlæge Henriette Bruun på 9944 8423 eller ledende overlæge Louise Ahrendt på 9944 8102. Ansøgningsfrist er den 11. januar 2023. Vi holder ansættelsessamtaler den 13. januar 2023 om eftermiddagen. Vi glæder os til at høre fra dig!