Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

GENOPSLAG - Er du fremtidens digitale social- og sundhedsassistent?

  • Nyborg Kommune
  • Nørrevoldgade 14,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nyborg Kommune søger grundforløbselever til GF2 DigiTech-linjen. Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være med til at være rollemodel og first mover, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever. En fremtidssikret uddannelse DigiTech-linjen er en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der er særligt fokus på velfærdsteknologi, og den værdi teknologi kan skabe for borgerne. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet. Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. I undervisningen kan du forvente, at det digitale gennemsyrer den måde, din undervisning og din læring bliver tilrettelagt på. Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her . Hvem er du? Det vigtigste er, at du interesserer dig for mennesker og kan se dig selv gøre en forskel for den enkelte borger. Herudover forventer vi, at du finder teknologi, it og digitalisering spændende, og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden. Vi lægger også vægt på, at du: er engageret – både i skolen og i praktikken glæder dig til at lære en masse ny viden om både mennesker og teknologi er klar på at indgå på en arbejdsplads i din praktik og samarbejde bredt med dine kolleger. Ansøgning For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev, skal du først søge ind på optagelse.dk. Når du har modtaget dit optagelsesbrev og uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn, skal du vedhæfte det til din ansøgning sammen med dit CV. Har du ikke modtaget din uddannelsesplan og optagelsesbrev fra skolen, kan du eftersende den eller medbringe den til samtalen i Nyborg kommune. Løn og ansættelse Du bliver ansat direkte fra grundforløbet og får derfor elevløn fremfor SU under hele uddannelsen. Du kan se satserne for elevløn her . Voksenelevløn: Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år. Ansøgningsskemaet til voksenelevløn kan hentes på www.nyborg.dk . Skemaet uploades sammen med dokumentation for relevant erhvervserfaring, fx ansættelsesbrev eller lønsedler. Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/oplæringsplanen. Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorer Marianne Rask på tlf. 5159 9303 eller mail: mara@nyborg.dk eller Karin Ravnø 2336 2683 eller mail: krav@nyborg.dk . Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse. Straffeattesten kan få betydning for om uddannelsesaftalen indgås. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen. Pr. 1. august 2020 har Nyborg Kommune indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og fra denne dato, er det ikke muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Ansøgningsfristen i Nyborg kommune er er mandag 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Opstart på grundforløb 2 er 13. januar 2023. Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Nyborg kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Lærepladsen.dk og overføres til Datahuset i Styrelsen for It og læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.