Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsplejerske søges til Tværfaglig Kompetencecenter i Allerød Kommune

  • Allerød KommuneTværfagligt Kompetencecenter
  • Bjarkesvej 2,3450Allerød,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sundhedsplejen i Allerød Kommune søger en sundhedsplejerske på 32 - 37 timer om ugen i en fast stilling. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen omfatter en kombineret ordning med både spæd-, småbørns- og skolearbejde. Sundhedsplejen er en del af det tværfaglige kompetencecenter i afdelingen Skole og Dagtilbud i Forvaltningen og består ud over sundhedsplejersker af logopæder, psykologer, konsultative pædagoger, konsulenter, ledelse og administration. Hele 0 - 18 års området i Allerød Kommune arbejder ud fra Det fælles børne- og læringssyn . Det er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Forældrene er de vigtigste aktører i deres børns liv, og vi inddrager derfor altid forældrene i samarbejdet med deres børn. Vi arbejder målrettet med tidlig indsats og inklusion. Vi er et team på 8 sundhedsplejersker og 1 teamleder, som tilbyder dig: et spændende arbejde i en erfaren og aktiv medarbejdergruppe, hvor vi hjælper hinanden og værdsætter forskellighed en spændende arbejdsplads med yderst engagerede kollegaer, som løser mange forskellige arbejdsopgaver, og dagligt står over for udfordringer, som kræver indblik og et stort ansvar kollegial sparring mulighed for indflydelse, faglig udvikling og indflydelse på egne arbejdsopgaver som selvtilrettelæggende sundhedsplejerske et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar. Jobindhold Vi har et godt basis-serviceniveau med barselsbesøg og 4 - 5 besøg til alle familier. Vi arbejder med ADBB og PUF for at fremme den tidlige opsporing og screening for efterfødselsdepression til forældrene. Vi tilbyder tidlig indsats gravide og førstegangsfødende graviditetsbesøg og har et godt formaliseret samarbejde med Familieafdelingen. På skolerne har vi fokus både på ind- og udskolingsundersøgelser og sundhedsscreening, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter på de andre klassetrin. Vi supplerer vores basis-sundhedspleje med forskellige aktiviteter, såsom mødregrupper, fædrehold, skilsmissegrupper og tilbud til familier med overvægtigt barn. Vi deltager sammen med logopæder, psykologer og de konsultative pædagoger i daginstitutionerne og på skolernes ressourceteammøder som medreflekterende samarbejdspartnere med henblik på at kvalificere drøftelserne. Vi har fokus på tidlig indsats både monofagligt og tværfagligt. Det er en forudsætning, at du: er uddannet sundhedsplejerske og har ind- og udskolingskursus eller uddannet til sundhedsplejerske efter 1. januar 2012 trives i et udviklingsorienteret og dynamisk miljø og har stærke samarbejdsevner såvel mono- som tværfagligt har en anerkendende og professionel tilgang til arbejdet er selvstændig, omstillingsparat, god til samarbejde, kvalitetsbevidst og positiv. Du får en grundig introduktion til kommunen, vores aktiviteter og vores elektroniske journal NOVAX. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og forhåndsaftale. Om Allerød Kommune Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgerne. Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag her leder-og-medarbejdergrundlag . Er du interesseret? Du kan få mere at vide om stillingen hos teamleder i sundhedsplejen Janni Andersen på 20 66 48 35. Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 19. januar 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 24. januar 2023 og indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder. Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station. Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune. Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder. Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.