Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social - og sundhedsassistenter søges til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ansættelse den 1. februar 2023 - anden ansættelsesdato er mulig. Fastansættelse på 37 timer En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1.    Mød mig i øjenhøjde 2.    Skræddersy behandlingen til mig 3.    Skab en relation til mig 4.    Giv mig ejerskab over mit liv 5.    Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; En intern mentorordning, hvorved vi vælger at prioritere og synliggøre erfaringsudvekslingen, så mangfoldigheden af indfaldsvinkler og perspektiveringer kvalificeres. Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene Kontinuerlig udvikling af den akutte psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet Fokusering på implementering og udvikling af safeward-indsatsen Målrettede tiltag for at sikre nedbringelse af tvangsforanstaltninger Mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer Et stabilt og trygt arbejdsmiljø, der kontinuerligt videreudvikles Vi planlægger, at du deltager i en to ugers tværfaglig introduktion, som supplement til din introduktionsperiode i sengeafsnittet, hvor "Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primære del. Her vil I blandt andet blive informeret om: Psykiatriens værdigrundlag Arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen i hospitalspsykiatrien Psykopatologi EPJ og klinisk logistik Deeskaleringsindsatsen og konflikthåndtering Fokuseringen på safewards I ugerne før og efter denne fælles introduktion, vil vi underbygge og målrette introduktion i hverdagen på sengeafsnittet. Vi søger nye kollegaer der; Har erfaring i hospitalsregi, gerne inklusiv den akutte pleje til psykiatriske patienter Har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed Har interesse i at arbejde i blandede vagter Er indstillet på at skulle arbejde hver 2. weekend Har mod på at udfordre og udvikle ansvar-og handlekompetencer Vil arbejde målrettet med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier Indgår konstruktivt og engageret i arbejdet omkring patienten Kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer. Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Stillings- og funktionsbeskrivelse for social- og sundhedsassistent i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien Yderligere henvendelse kan ske til; Oversygeplejerske Tina Rasmussen på telefon 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk eller Oversygeplejerske Anja Grundvad på telefon 5158 8214 eller på mail: anjagrun@rm.dk Ansøgningsfrist tirsdag den tirsdag den 24. januar 2023. Ansættelsessamtale forventes at blive afholdt løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.