Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Leder til hjerneskade- og taleområdet ved Center for Kommunikation

  • Herning Kommune
  • Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du kendskab til hjerneskadeområdet, og brænder du for at bringe din viden og kompetencer i spil i en lederrolle? Så er du måske vores nye afdelingsleder for Hjerneskaderådgivningen og Taleafdelingen. Vi søger en leder med kendskab til hjerneskadeområdet, der kan skabe samspil mellem drift og udvikling, og med fokus på kerneopgaven kan understøtte et godt arbejdsmiljø. Du får ansvaret for afdelingernes daglige drift, den daglige personaleledelse, faglig udvikling og implementering af Center for Kommunikations strategiske arbejde på afdelingsniveau, og du bliver en del af en ledergruppe, der prioriterer samarbejdet højt. Hvem søger vi? Du er leder enten i offentligt eller privat regi, kan navigere i en politisk styret organisation, og har kendskab til hjerneskadeområdet. Du er som leder dygtig til at sætte din og medarbejdernes viden og kompetencer i spil, og faciliterer faglig udvikling, så afdelingerne fortsat kan levere specialiserede indsatser af høj kvalitet. Som leder har du forståelse for dine medarbejderes arbejdsområder. Du er procesorienteret, nysgerrig og søger dialogen med dine medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere. Hvem er vi? Hjerneskaderådgivningen og Taleafdelingen arbejder tæt sammen, og består samlet af ca. 13 medarbejdere med faglig baggrund som hhv. fysioterapeut, ergoterapeut, audiologopæd. psykolog og sygeplejerske. Medarbejderne er fagspecialister og selvtilrettelæggende. Der er de seneste år lagt et strategisk spor for afdelingernes videre udvikling, som du vil få til opgave at føre videre. Indsatserne består primært af udredning, undervisning og vejledning til personer med funktionsnedsættelse som følge af hjernerystelse-, hjerneskade- og stemmeforandringer. Derudover er der i tilknytning til afdelingerne et undervisningstilbud til personer med ADHD/ASF. Der tilbydes desuden undervisning og vejledning til pårørende og fagpersoner. Indsatserne er overvejende målrettet voksne. Forløbene tilrettelægges individuelt med fokus på borgernes aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Udredning og undervisning foregår fortrinsvis i Center for Kommunikations lokaler, og i nogle tilfælde i borgernes hjem. Opgaverne ligger primært under Lov om Specialundervisning for Voksne, men med tæt forbindelse til indsatser inden for Sundhedsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse og Lov om Social Service. Du vil indgå i en ledergruppe på tre, der består af centerleder og 2 afdelingsledere. Du referer til centerlederen. Vi forventer, at du bidrager aktivt til Center for Kommunikations samlede ledelsesopgave, og prioriterer samarbejdet i ledergruppen højt. Ud over samarbejdet internt på Center for Kommunikation vil du få et tæt samarbejde med vores abonnementskommuner. Center for Kommunikation Center for Kommunikation er en institution under Herning Kommune. Centeret varetager opgaver primært med afsæt i Lov om kompenserende specialundervisning for voksne og Lov om social service. Center for Kommunikation varetager opgaver inden for tale-, hjerne- syns- høre og handicapteknologiområdet. Ydelserne varetages hovedsageligt i henhold til abonnementsaftaler med Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner og i mindre grad som indtægtsdækket virksomhed. På centeret er ansat ca. 45 medarbejdere. Fra basen på Brahmsvej i Herning dækker centret en stor geografi, og har også lokaler tilgængelig i områderne. Center for Kommunikation løser specialiserede og ofte komplekse opgaver, og opgaverne kræver derfor ofte et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af centrets afdelinger og i tæt samarbejde med borger, pårørende og fagpersoner i samarbejdskommunerne. Center for Kommunikation dækker et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed. Løn efter gældende overenskomst og aftale mellem faglig organisation og Herning Kommune. Yderligere oplysninger Ønskes yderligere oplysninger kan Centerleder Kathrine Anderskou kontaktes på telefon 96 28 49 00 eller e-mail cfkan@herning.dk . Ansættelsesproces Ansøgning sendes sammen med CV, uddannelsesbeviser og evt. referencer via link på Herning Kommunes hjemmeside senest den 18. januar 2023 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 25. januar. Inden samtalen vil der blive gennemført personprofil med forventet tilbagemelding via TEAMS den 23. og 24. januar. I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren. Ansøgningsfrist: 18. januar 2023