Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeuter til Center for Rehabilitering og Akutpleje Bystævneparken

  • Københavns Kommune Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken Afdeling H3
  • Bystævneparken 17,2700Brønshøj,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Det er sjældent, vi søger ergoterapeuter! Men nu har du chancen for at blive en del af vores dynamiske og udviklingsorienterede tværfaglige team. Vi søger en ergoterapeut med tiltrædelse hurtigst muligt, til en fastansættelse på fuld tid i dagtimerne. Hvis ikke du allerede har erfaring med rehabilitering, har du nu muligheden for at erfare, hvor alsidigt og fagligt udfordrende et speciale, det er. Vi hedder Center for Rehabilitering og Akutpleje, og vores matrikel ligger i Brønshøj. Vi forventer at flytte til Kirsebærhaven i Valby i ca. to år fra maj 2023, da vores hus i Brønshøj skal gennemrenoveres. Du skal være interesseret i at flytte med os. Borgerne kommer hjemmefra eller fra hospitalet, og de indlægges til et midlertidigt rehabiliteringsophold. Borgerkategorien er bred, og borgerne har stor grad af komorbiditet, hvilket stiller store faglige krav til vores indsats. Vores fokusområde er det gode borgerforløb, og vi er optaget af og arbejder for fagligt stærke tværfaglige borgerforløb. Vi samarbejder tæt i hverdagen for at tilgodese de mange behov, hver enkelt borger har, og vi sætter krav til hinanden omkring høj standard for opgaveløsning. Din arbejdsdag hos os Det daglige samarbejde foregår i et tæt tværfagligt miljø, hvor de mange komplekse faktorer, der præger borgernes forløb håndteres i fællesskab. Vi har en blandet personalesammensætning, som gør, at vi hver dag yder en stærk faglig indsats til alle vores borgere. Dine kommende kollegaer vil bestå af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, farmakonomer, rengøringspersonale, køkkenpersonale osv. Arbejdsdagene er afvekslende med høj grad af medindflydelse og medansvar for den fælles arbejdsopgave. Vi arbejder med individuelt tilrettelagte og målrettede forløb med høj grad af borgerinddragelse, og hvor vi har mange såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Vi træner oftest individuelt, men kan, hvis det giver mening, oprette holdtræning. Vi forventer, at du bidrager til at styrke helheden og det tværfaglige samarbejde i afdelingen Du har et stort ansvar for borgerforløbene Du skal vurdere, genoptræne og rehabilitere borgerne Du skal udarbejde mål og plan sammen med borgerne ud fra deres behov og ønsker Du skal samarbejde og sparre i det tværfaglige team omkring borgeren Du skal samarbejde med interne og eksterne instanser som visitation, sygehus og egen læge Du skal stå for udredning og udarbejdelse af plan for borgere med dysfagi Du skal varetage hjemmebesøg, når dette er relevant Du skal være med til at skabe et miljø, hvor vi taler om vores praksis og sætter fokus på handlemuligheder og evaluering i det daglige, og hvor vi sammen udvikler os. Rehabiliteringen tager afsæt i borgernes egne ønsker og behov. Målet er at støtte borgeren udi at mestre mest muligt i eget liv. Vi tager afsæt i målet om, at tilværelsen skal opleves så meningsfuld, begribelig og håndterbar som muligt. Den rette kandidat har følgende kompetencer Du er uddannet ergoterapeut og har erfaring med tværfaglige rehabiliteringsforløb Du har stærke samarbejdsevner Du trives med skiftende udfordringer, og du sætter barren højt i forhold til opgaveløsningen Du bidrager aktivt og konstruktivt med din faglighed, som du er godt forankret i Du har kendskab til AMPS og FOTT Velkommen på vores hold! Hos os får du Grundig og tilpasset introduktion, så du lærer dine kollegaer og resten af huset godt at kende Et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler til og med hinanden i en respektfuld tone Mulighed for at præge udviklingen af vores arbejdssted og være med til at implementere indsatser Et godt læringsmiljø, synlig ledelse og plads til nytænkning, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på udviklingen En dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling, og i en travl hverdag insisterer vi på at have tid til refleksion, sparring og udvikling En arbejdsplads med stor arbejdsglæde og vel nok Danmarks bedste kollegaer Hvem er vi, hvad vil vi, og vil du være med? Vi har fire afdelinger på vores matrikel. Vi vil være Danmarks bedste arbejdsplads! Vi har derfor en ambition om, at når andre taler om vores sted, så taler de om det med respekt. Vi tror på, at vi kan skabe den bedste arbejdsplads med de bedste kollegaer, der hver dag går på arbejde og udfører et stykke arbejde med stolthed. Vi vil gerne have dig med på holdet. I Københavns Kommune er der gode udviklingsmuligheder, og fastansatte tilbydes kurser og uddannelsesforløb. Hvordan kommer du videre herfra? Da vi ved, at kemi er af stor betydning, vil vi gerne invitere dig til en rundvisning i vores gode rammer, så du kan få et indtryk af din nye arbejdsplads og dine kommende kollegaer. Er du interesseret i at høre mere om stort eller småt, er du velkommen til at kontakte koordinerende sygeplejerske inden for rekruttering og fastholdelse Mia Lemke på 5177 0890 eller på e-mail fk1w@kk.dk Du kan også kontakte afdelingssygeplejerske Hanne Berger på 4021 8130. Se med her , hvor du kan møde Centerchef Jens Jørgen Lemvig og afdelingsleder Christian Larsen, som fortæller om vores sted. Her kan du læse mere om vores arbejdsfællesskaber, som vi har rundt om og sammen med borgeren: 9 pejlemærker Ved ansættelse vil der blive indhentet reference. Søg via linket senest fredag den 20. januar 2023 Vi tager løbende stilling til indkomne ansøgninger, og vi ansætter løbende. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .