Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Studentermedhjælper søges til Region Midtjyllands Center for Bæredygtige hospitaler

  • Region Midtjylland
  • Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Måden vi skaber sundhed på i dag, må aldrig forringe fremtidige generationers mulighed for at opnå et sundt liv. -Vil du være med til at understøtte Region Midtjyllands hospitalskøkkener til at være mere bæredygtige? - Kan du håndtere og kvalificere data generelt og har du samtidig en forståelse for, hvordan data kan bruges til at drive forandringer i en kompleks organisation? Vi søger en studiemedhjælper, til vores ambitiøse, tværfaglige team i Center for Bæredygtige Hospitaler, som i tæt samarbejde med vores Ernæringsfaglige Bæredygtighedskonsulent kan bidrage med databearbejdning i projekter, som fokuserer på at understøtte vores hospitalskøkkener i Region Midtjylland. Som det er i dag, sætter sundhedsvæsenet globalt set et betydeligt negativt klimaaftryk. WHO definerer samtidig klimaforandringer som nutidens største trussel mod sundhed. Hospitalerne står således overfor komplekse udfordringer og skal effektuere af store omstillinger i løbet af de næste år, for at kunne leve op til regionens strategiske målsætninger, og ikke mindst visionen citeret øverst oppe; at skabe sundhed på en bæredygtig måde, så også fremtidige generationer får de bedste forudsætninger for at kunne leve sundt liv. Ifølge Region Midtjyllands interne klimaregnskab for 2021 stammer over 80% af regionens CO2-udledning fra scope 3. Region Midtjylland etablerede i 2021 Center for Bæredygtige Hospitaler (CfBH). Centret har fokus på omstillingen til cirkulær økonomi (CØ) i relation til hospitalernes kliniske aktiviteter og på at styrke forskning, innovation og samarbejde på tværs af brancher og sektorer indenfor området. CfBH spiller en central rolle ift. implementeringen af ambitiøse mål indenfor CØ-området i den regionale Strategi for Bæredygtighed , som blev vedtaget i januar 2021. Centret arbejdes både med reduktion af forbrug, øget genbrug og genanvendelse, ved både at se på de produkter vi bruger, måden vi forbruger på, vores adfærd og kultur. Du kan læse mere om centret her www.cfbh.rm.dk Du kommer til at hjælpe med: praktisk, administrativt arbejde som en del af et udviklende og implementerende team. Det vil f.eks. være: ·         Databehandling; Baselinemålinger for hospitalskøkkenernes, socialområdets og regionshusenes kantiners forbrug, som skal behandles, indsættes i Excel, visualiseres mv. ·         Forefaldende arbejde i regi af forskellige projekter omkring fødevarer/ernæring, alt afhængig af dine kompetencer Du kommer således til at arbejde bredt med praktiske, administrative og formidlende opgaver, som primært understøtter CfBH's aktiviteter indenfor fødevareområdet. Vores forventninger til dig Vi søger en studentermedhjælper, der kan løse administrative opgaver effektivt, som er stærk i databehandling, og som interesserer sig for bæredygtighed og grøn omstilling. Du skal kunne arbejde selvstændigt, have gåpåmod og turde stille spørgsmål, og gerne have erfaring med at arbejde projektbaseret fra din uddannelse. Du vil indgå i et team af 11 andre ansatte i CfBH, alle Bæredygtighedskonsulenterne på regionens hospitalsenheder, og du vil skulle samarbejde med medarbejdere i køkkener og kantiner rundt omkring på enhederne ift. dataindsamling mv.. Du skal være i gang med en uddannelse eks. inden for bæredygtighedsområdet, men professionsbachelor i ernæring og sundhed kunne også være relevante. Du skal trives i en hverdag, hvor opgaverne skifter, og skal selv kunne prioritere og strukturere dagen ift. givne deadlines. Du skal have flair for at løse forskellige typer af opgaver – både som de bliver dig givet, men også gerne byde ind med idéer og måder at gøre det på. Vi kan tilbyde dig: ·         Erfaring med at arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge sin dag ·         Erfaring med praktisk, administrativt arbejde ·         Indsigt og deltagelse i tilrettelæggelse af projektbaseret udviklingsarbejde, som du kan anvende fremadrettet i din karriere. ·         Indblik og erfaring i arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, specifikt ift. fødevarer og ernæringsområdet ·         Godt kendskab til arbejdet i det danske sundhedsvæsen. ·         Kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation. ·         En spændende arbejdsplads, hvor ikke 2 uger er ens. ·         Et godt kollegialt samarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes besat fra 1. februar 2023. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst som studentermedhjælper. Stillingen er tidsbegrænset og løber frem til 30. juni 2023 - med mulighed for forlængelse. Ansættelsen er på ca. 8 timer ugentligt, som aftales nærmere. Mere information Du er velkommen til at kontakte centrets leder Maria Gaden på tlf. 24676105 eller Ernæringsfaglig Bæredygtighedskonsulent Malene Teilmann Sørensen på tlf. 2960 6495. Se centrets profil på LinkedIn Ansøgningsfrist: 13. januar 2023. Samtaler forventes afholdt d. 16. eller 18. januar 2023. Stillingsbetegnelse: Studentermedhjælper Tiltrædelse: 1/2 2023 Arbejdssted: Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midtjylland Adresse: Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ Samt rundt på regionens enheder. Beskæftigelsestype: Tidsbegrænset Arbejdstid: Studentermedhjælper Kontakt: Maria Gaden, leder Telefon: +45 24676105 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.